Murupolku

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Kunnalla on mahdollisuus vahvistaa alueelleen tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia yleisiä määräyksiä. Paraisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.2.2018. Ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu vesiensuojelua ja jätevesien johtamista, eläintenpitoa ja lannan käsittelyä, ilmansuojelua, meluntorjuntaa sekä jätteitä ja kemikaaleja koskevia määräyksiä.

Paraisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Luokitellut pohjavesialueet (liite 1)

Makeanvedenaltaan valuma-alue (liite 2)

 

Jätehuoltoon liittyvistä kysymyksistä säädetään Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksissä.