Prislista

Vesihuolto

Vesihuolto

Ajankohtaista:

Alumiinia Rosklaxin talousvedessä

Rosklaxin raakavedessä on jonkin verran alumiinia. Alumiini on peräisin maaperästä.
Alumiinin laatusuositus talousvedelle on enintään 200 μg/l. Rosklaxin talousvedessä pitoisuus on vaihdellut suosituksen rajoilla.

Dialyysipotilaille tämä voi olla haitallista, muuten sen ei tiedetä olevan talousvedessä vaarallista.

Päivystysnumerot

Parainen 040 569 2622

Saaristo:
Nauvo 040 488 5671
Korppoo 040 488 5995
Houtskari 040 196 8894

Verkosto- ja vesimittariasioissa ota yhteyttä Ari Lanne, puh. 050 596 2640.

Laskutus ja liittymissopimukset

Taloussihteeri Jatta Laine, puh. 040 488 5907, arkisin klo 9-16 (pe klo 15) tai vesi@parainen.fi 

Vesimittarilukeman ilmoittaminen

Voit ilmoittaa vesimittarisi lukeman sähköisessä asiointipalvelussamme. Palvelussa voit tarkkailla myös vedenkulutustasi, muuttaa yhteystietojasi sekä selailla laskutietojasi.

Kiinteistön liittäminen vesihuoltoon

Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen

Käyttösopimus

Vesihuollon käyttösopimus

Hinnasto

Hinnasto

Hinnasto 1.3.2020 alkaen

Lietteenvastaanotto hinnasto

Liittymismaksut

Liittymismaksut

Paraisten vesihuolto tiedote asiakkaille riskienarvioinnista 2019

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Muut yhteystiedot

 • Vesihuoltopäällikkö Marko Rusi, puh 040 488 5919
  Työnjohtaja ja vesihuoltolaitoksen yhteyshenkilö
   
 • Putkimestari Marco Lindberg
  Johtoverkoston, uudisrakentamisen ja tonttiliittymien kunnossapito. Jos esim. vesimittarissa on vikaa, voit ottaa yhteyttä Marcoon
   
 • Käyttöpäällikkö Mika Laaksonen, puh. 044 358 5923
  Jätevedenpuhdistamojen hoito ja käyttö
   
 • Suunnitteluavustaja Stefan Kraappa
 • Johtokarttojen laatiminen
   
 • Kaupungininsinööri Manne Carla, puh. 040 488 5670

Vesianalyysit

Parainen 062020

Parainen 102020

Nauvo 082020

Nauvo 082020 Finby

Nauvo 082020 Vikom

Houtskär 082020

Korppoo 122020

Veden laadun parametrit


Hulevesi

Maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetaan

 1. Hulevesien hallinnalla hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä;
 2. Kunnan hulevesijärjestelmällä hulevesien hallintaan tarkoitettujen alueiden ja rakenteiden kokonaisuutta lukuun ottamatta vesihuoltolain (119/2001) 17 a §:ssä tarkoitettuja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoja; ja
 3. Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella aluetta, jolla sijaitsevia kiinteistöjä kunnan hulevesijärjestelmä palvelee.

Hulevesien hallinnan yleiset tavoitteet:

 1. Kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella;
 2. Imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla;
 3. Ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja ottaen huomioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä; ja
 4. Edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin.
   

Vastaanottopisteet kiinteistöjen lietteille 

Paraisten kaupungin vesihuoltolaitoksella on kolme vastaanottopistettä kiinteistöjen lietteille saostuskaivoista sekä umpitankeista 1.1.2020 alkaen:

 • Norrbyn puhdistamo (Paraisilla) Paraisten ja Korppoon kunta-alueille
 • Nauvon puhdistamo Nauvon kunta-alueelle
 • Houtskarin puhdistamo Houtskarin kunta-alueelle