Murupolku

Vaikuttamistoimielimet ja toimikunnat

Vaikuttamistoimielimet ja toimikunnat

 

Vammaisneuvosto 

Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston. Vammaisneuvoston tehtävänä on:

 • Tehdä aloitteita toimenpiteiksi, jotka vaikuttavat kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
 • Toimia asiantuntijaelimenä vammaisis henkilöitä koskevissa asioissa ja antaa lausuntoja kaupungin muille toimielimille. Neuvostoa on kuultava vammaisten henkilöiden kannalta erityisen merkittävissä asioissa ennen asioiden etenemistä päätöksentekovaiheeseen.


Neuvoston jäsenet  2023-2025:

Nina Bäckström, puheenjohtaja
Christian Andersson, varapuheenjohtaja
Ulla Alstrand
Elina Lehtilä
Regina Lindman-Korpi
Mats Nordström
Marianna Stolzmann

sihteeri: Åsa Knuts  asa.knuts@parainen.fi

Pöytäkirjat

Vammaisneuvoston esittely (pdf)


Vanhusneuvosto

Kaupunginhallitus asettaa vanhusneuvoston. Paraisten vanhusneuvosto on eläkeläisyhdistysten ja sotaveteraanien ja -invalidien etujärjestön yhteistyöelin. 

Vanhusneuvoston tehtävänä on:

 • Tehdä aloitteita toimenpiteiksi, jotka vaikuttavat kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
 • Toimia asiantuntijaelimenä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa ja antaa lausuntoja kaupungin muille toimielimille. Vanhusneuvostoa on kuultava ikääntyneen väestön kannalta erityisen merkittävissä asioissa ennen asioiden etenemistä päätöksentekovaiheeseen.

Vanhusneuvoston jäseniin voi ottaa yhteyttä vanhuksia koskevissa kysymyksissä.


Neuvoston jäsenet 2023-2025:

Widar Nyberg, puheenjohtaja
Markku Salonen, varapuheenjohtaja
Ann Planting
Inger Björklund
Clara Kronqvist-Sundström
Marita Jansson
Leif Ginman
Inger Karlsson
Annika Brunnsberg
Yngve Lindqvist
Bertil Åkerfelt

sihteeri Åsa Knuts asa.knuts@parainen.fi

Pöytäkirjat


Nuorisovaltuusto

 

PARAISTEN NUORISOVALTUUSTON TOIMIKAUDEN 2023–2024 TOIMINTASUUNNITELMA

 1. Nuorten terveys

Nuorisovaltuusto haluaa toimia sen hyväksi, että nuoret saisivat tietoa mielenterveydestä, ennaltaehkäisevästä työstä sekä siitä, mistä ja miten voi saada apua.

 1. Liikenneturvallisuus ja paikallisliikenne

Nuorisovaltuusto haluaa vaikuttaa paikallisliikenteeseen ja parantaa sitä, varsinkin linja-autojen aikataulujen osalta. Nuoret ovat riippuvaisempia joukkoliikenteestä ja linja-autojen säännöllisestä kulkemisesta. Nuorisovaltuusto haluaa olla mukana kehittämässä parannuksia liikenneturvallisuuteen(pyörätiet, katuvalaistus, liikennevalot, vaaralliset paikat).

 1. Kohtaamispaikkoja nuorille

Nuorisovaltuusto haluaa löytää uusia paikkoja, joissa voi hengailla ja joissa oleminen on ok. Ulos penkkejä ja enemmän sisätiloja, kun ulkona tulee kylmä. Tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin nuoret todella osallistuisivat.

 1. Koulu

Nuoret viettävät suuren osan ajastaan koulussa. Kouluympäristön tulee olla viihtyisä (välituntitilat, värejä, säännöt) ja hyvinvointia edistävä (kouluruoka, ulkonaolo, turvallisuus), ja tilojen tulee olla toimivat.
Nuorisovaltuusto haluaa edistää asioita, jotka ovat yhteisiä kaikille kouluille ja myös nostaa esille koulukohtaisia ongelmia ja ratkaisuja.


Jäsenet 2023-2025:
Noshipo Bahne,  Axxell (Pargas) , puheenjohtaja
Leo Waldén, Sarlinska skolan, varapuheenjohtaja 
Casimir Rajakangas, Ulkosaariston koulu  
Alecia Olsson, Paraistenseudun koulu           
Ellen Kumlander, Paraistenseudun koulu                       
Vilma Rantapaju, Sarlinska skolan 
Matilda Ström, Pargas svenska gymnasium   
Kerttu Leppäkoski, Paraisten lukio  
Ina Pohjakallio, Kyrkbackens skola  
Fanny Björklund, Iniö skola        
Thea Bäckman, Skärgårdshavets skola    

Sihteeri: Dahlén Tove, vapaa-aikashiteeri tove.dahlen@pargas.fi

Pöytäkirjat


Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunnan tehtävänanto ja tavoitteet ovat

 • Edistää kaupungin strategiassa määriteltyjä terveyttä ja hyvinvointia koskevia tavoitteita.
 • Edistää uusien asukkaiden työllistymisen ja kotoutumisen kehittämistä.
 • Edistää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä tekevien yhdistysten ja organisaatioiden hyviä toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia.
 • Osallistua aktiivisesti hyvinvointisuunnitelman ja hyvinvointikertomuksen valmisteluun ja seurantaan.
 • Tehdä yhteistyötä vaikuttamistoimielinten kanssa.                          

Paraisten kaupungin hyvinvointitoimikunta
Jeanette Laaksonen, puheenjohtava
Eeva Bergman, varapuheenjohtaja
Svante Karlsson
Fredrika Sihvonen
Conny Granqvist
Merja Fredriksson
Sverker Engström
Mika Wallin
Aki Sahlgren
Mikaela Luoma
Carita Henriksson

Sihteerinä toimii hyvinvointiasioiden koordinaattori Pia Hotanen.

Muistiot:

3.4.2023

2.5.2023

13.6.2023

22.8.2023

5.9.2023

31.10.2023

28.11.2023

14.2.2024 

26.3.2024

16.5.2024