Sisältöjulkaisija

null Kulttuuriympäristöselvitys Kirjalan, Lielahden ja Lemlahden saarilla
03.06.2019

Paraisten kaupunki tuottaa yhteistyössä Varsinais-Suomen maakuntamuseon kanssa kulttuuriympäristöselvityksen itäisen Kanta-Paraisten alueelta.

Kirjalan, Lielahden ja Lemlahden saarten kulttuuriympäristöarvoja kartoitetaan vuoden 2019 aikana. Hanketta tukee Varsinais-Suomen ELY-keskus ja hankkeella on tarkoitus edistää valtakunnallisen Kulttuuriympäristöstrategian 2014−2020 tavoitteita ja toimenpiteitä. Lisäksi alueen kulttuuriympäristöstä kerätty tieto toimii tausta-aineistona Paraisten kaupungin osayleiskaavatyössä. 

Saarten kulttuuriympäristöä inventoi FM, tutkija Laura Ruohonen.
Ruohonen liikkuu alueella valokuvaten rakennuskantaa ja maisemaa. Rakennuskannan inventoinneissa huomio kiinnitetään rakennusten ikään, ulkoasuun ja historiaan. Inventointiaineisto tallennetaan Varsinais-Suomen maakuntamuseon ylläpitämään Museon informaatioportaaliin (MIP).

Lisätiedot:
Laura Ruohonen, tutkija, Varsinais-Suomen maakuntamuseo
puh. 040 664 0758
Heidi Saaristo-Levin, kaavoituspäällikkö, Paraisten kaupunki
puh. 040 488 5888

Kulttuuriympäristö on yhteisön ja ihmisten muistin ja identiteetin perusta. Siihen sisältyy merkittäviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia arvoja. Hyvin hoidettuna, alueellisesti omaleimaisena ja eri aikakausista rakentuvana se lisää ihmisten hyvinvointia. Suomen ensimmäinen valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 tarjoaa välineitä kansallisomaisuutemme arvon ylläpitämiseen sekä alueiden viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden lisäämiseen.