Osallistava budjetointi

OSALLISTAVA BUDJETOINTI

Application Description automatically generated


Vaikuta lähiympäristöösi – jätä ideasi!

Mitä on osallistava budjetointi?

Osallistava budjetointi on yksi tapa osallistaa asukkaat päätöksentekoon siitä, miten kaupungin resursseja voidaan käyttää. Tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että olet mukana tekemässä ehdotuksia ja äänestämässä niistä.

Paraisten kaupunki on varannut 50 000 euroa asukkaiden ideoiden toteuttamiseen osallistuvan budjetoinnin kautta, joka on yksi kaupungin uuden strategian painopistealueista. Tarkoituksena on kuunnella asukkaita ja osallistaa asukkaat yhteisön kehittämiseen ja lisätä paikallista osallistumista.

 

Miten se tapahtuu?

Ideat toimitetaan 1.–23.3.2023 täyttämällä verkkolomake. Kaikilla asukkailla (myös osa-aika-asukkailla) on mahdollisuus esittää ideoitaan ja lopuksi äänestää varojen käytöstä. Voit jättää useita ideoita!

Huom! Jokaisen yksittäisen idean arvon tulee olla vähintään 2 000 euroa.

Hakemuksia voivat jättää yksityishenkilöt, kaveriporukat, saman kadun asukkaat, yhdistykset jne. Ideat lähetetään verkkolomakkeella, jossa voi kertoa ideasta ja sen toteutuspaikasta sekä arvion kustannuksista.

Esitettyjen ehdotusten tulee olla sellaisia, että ne tukevat yhtä tai useampaa kaupungin strategisista tavoitteista, jotka ovat kestävää kehitystä, vahvempaa vetovoimaa, parempaa hyvinvointia ja luodaan yhdessä. Ehdotuksia työstäessään kaupunki ottaa tasapuolisesti huomioon kaikki kunta-alueet. Voit ehdottaa sekä tapahtumia tai hankintoja että kokonaisia hankkeita – päästä luovuutesi valloilleen!

Tästä voit tutustua kaupungin strategiaan.

 

Aikataulu

1.–23.3.: Ideoiden esittäminen – verkkolomakkeella jätettävien ehdotusten kerääminen

27.–5.4.: Ehdotusten läpikäynti, toteutuskelpoisuuden tarkastaminen ja äänestykseen jatkavien ehdotusten valinta

6.–23.4.: Asukkaat äänestävät ehdotuksista verkkolomakkeella

28.4.: Voittanut idea tai voittaneet ideat julkaistaan sopivasti vapuksi!

Loppuvuosi 2023: Ehdotukset toteutetaan.

 

Täältä löydät verkkolomakkeen.

 

Jos sinulla on kysyttävää osallistuvasta budjetoinnista, voit ottaa yhteyttä talouspäällikkö Petra Palmroosiin: petra.palmroos@parainen.fi.

 

Yhdessä luomme elinvoimaisen yhteisön!