Sisältöjulkaisija

null Skräbbölen hulevesijärjestelmän rakentaminen, vaihe 4
29.06.2023

Paraisten kaupunki laajentaa ja saneeraa hulevesijärjestelmää liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti.

Työhön sisältyy myös vesi- ja viemäriverkoston sekä katujen kuivatuksen saneeraus. Työ suoritetaan pääosin Suopursuntiellä sekä osissa Karhunsammalentietä ja Rahkasammalentietä.

Työ aloitetaan elokuussa 2023 ja maanrakennustöiden odotetaan valmistuvan 31.12.2023 mennessä. Työalue on tarkoitus asfaltoida keväällä/kesällä 2024.

Pääurakoitsijana toimii Maisemarakennus Viitanen Oy. Työ on tarkoitus suorittaa pääsääntöisesti normaalina työaikana klo 07.00–16.00. Työhön sisältyy myös räjäytystöitä.

Työalueen lähellä sijaitsevat kiinteistöt katselmoidaan ennen työn aloittamista. Katselmuksen suorittaa ulkopuolinen tarkastaja.

Lisätietoja työstä antavat vesihuoltoinsinööri Henrik Roms, kunnossapitoinsinööri Stefan Illman ja vesihuoltopäällikkö Marko Rusi.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä.

Paraisten kaupunki – Tekniikka ja infra
Matias Jensén
Yhdyskuntainsinööri

Suunnitelma (pdf)