Innehållspublicerare

null Byggande av Skräbböle dagvattensystem, skede 4
29.06.2023

Pargas stad kommer att bygga ut och sanera dagvattensystemet enligt bifogad plan.

I arbetet ingår även att sanera vatten- och avloppsnätet samt torrläggning av gator. Arbetet utförs i huvudsak på gatan Getporsvägen samt delar av Björnmossevägen och Vitmossevägen.

Arbetet påbörjas i augusti 2023 och markarbetena förväntas vara slutförda senast 31.12.2023. Asfalteringen av arbetsområdet planeras att utföras våren/sommaren 2024.

Som huvudentreprenör fungerar Maisemarakennus Viitanen Oy. Arbetet planeras utföras i regel inom normal arbetstid kl. 07.00–16.00. I arbetet ingår även sprängningsarbeten.

Innan arbetet påbörjas utförs syn av de närliggande fastigheterna. Synen utförs av en utomstående granskare.

Närmare information om arbetet ges av vattentjänstingenjör Henrik Roms, underhållsingenjör Stefan Illman och vattentjänstchef Marko Rusi.

Vi beklagar eventuella störningar arbetet medför.

Pargas stad – Teknik och infra
Matias Jensén
Samhällsingenjör

Plan över arbetet (pdf)