Sisältöjulkaisija

null Saaristomeren biosfäärialue haluaa vahvistaa nuorten paikallistunnetta ja ylpeyttä lähiympäristöstään
11.04.2023

Saaristomeren biosfäärialue saa jatkorahoitusta pedagogiselle Biosfääriakatemia-ohjelmalleen “Unga för en hållbar framtid” (Nuoret kestävän tulevaisuuden puolesta) -hankkeen kautta

Saaristomeren Unesco-biosfäärialueelle on tärkeää, että kaikki tuntevat, että heillä on oma rooli ja että he voivat olla mukana edistämässä kestävää tulevaisuutta saaristossa. Me kaikki voimme iloita Unesco-statuksesta ja juhlistaa sitä, mutta meidän on myös tunnettava vastuumme ja hoidettava statusta hyvin. Tieto alueen luonnosta ja kulttuurista ja oma suhde niihin ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta jokainen näkisi kokonaisuudessa oman roolinsa. Siksi biosfäärialueen toimintaa on entistä vahvemmin leimannut pedagoginen ja kasvatuksellinen toiminta. 

Saaristomeren Unesco-biosfäärialue on usean vuoden ajan yhdessä Paraisten kaupungissa ja Kemiönsaaressa toimivien eri yhteistyökumppanien kanssa kehittänyt lapsille ja nuorille suunnattua kestävyyden sekä saaristokulttuurin ja -luonnon ympärille rakentuvaa pedagogista kokonaisuutta. Biosfäärialueen toiminnan pedagogisena ohjelmana toimivan Biosfääriakatemian kautta haluamme edistää kestävyysajattelua kaikessa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen toiminnassa, sanoo biosfäärialueen koordinaattori Katja Bonnevier. Haluamme vahvistaa nuorten kykyä toimia kestävyyden hyväksi lähiympäristössään sekä heidän osallisuuttaan biosfäärialueella. Haluamme lisätä saariston luonnon ja kulttuurin tuntemusta ja syventää näin nuorten suhdetta luontoon ja lähiympäristöön järjestämällä toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa Unescon biosfäärialueohjelman puitteissa.

Pidämme tärkeänä kohderyhmänä myös lapsia ja nuoria, jotka viettävät aikaa tai vierailevat saaristossa. Panostus kestävyyskasvatukseen on rakennettu erilaisten pienten hankkeiden kautta, ja viime vuoden rahoituksen ansiosta olemme voineet yhdistää kaiken pedagogisen toimintamme yhdeksi pedagogiseksi ohjelmaksi, jota kutsumme “Biosfääriakatemiaksi”, jatkaa Bonnevier. Pedagoginen panostuksemme on nyt saanut jatkorahoitusta Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne -säätiön, Svenska kulturfondenin, Konstsamfundetin ja Svenska folkskolans vänner -yhdistyksen rahoittaman kolmevuotisen “Unga för en hållbar framtid” -hankkeen muodossa. Saaristomeren biosfäärialue vastaa hankkeen sisällöstä, kun taas myös biosfääritoimistoa hoitava Paraisten kaupunki on hankevastaava ja hallinnollisesti vastuussa hankkeesta.

Biosfäärialueella on Biosfääriakatemian toiminnalle pitkän aikavälin tavoitteita, jotka muotoutuvat keskeisten yhteistyökumppaneiden ja yhteisössä ylipäätään matkan varrella syntyvien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Seuraavien kolmen vuoden aikana ja “Unga för en hållbar framtid” -hankkeessa kiinnitetään enemmän huomiota vanhemmille lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan.

“Unga för en hållbar framtid” -hankkeen tavoitteena on

● vahvistaa nuorten paikallistunnetta ja ylpeyttä lähiympäristöstään

● kehittää luontoon, ympäristöön, kulttuuriin ja kestävyyteen liittyvää pedagogista ja kasvatuksellista toimintaa, joka tavoittaa Saaristomeren biosfäärialueella asuvat, oleskelevat tai vierailevat lapset ja nuoret

● tarjota lapsille, nuorille ja kasvattajille tietoa ja kykyä toimia ilmastoon ja ympäristöön liittyvän huolen vähentämiseksi sekä rakentaa yhdessä yhteistä tulevaisuutta kestävälle pohjalle

● lisätä kiinnostusta luonnontieteitä ja kestävyysasioihin kytkeytyviä opintoja sekä saariston työmahdollisuuksia kohtaan

● tuoda Biosfääriakatemian toimintamalleja muiden saataville sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Erika Silventoinen on palkattu “Unga för en hållbar framtid” -hankkeen hankevastaavaksi. Hän on aikaisemmin työskennellyt useamman vuoden ammattiopettajana sekä biosfäärialueen pedagogisen toiminnan hankevastaavana.

- Olen hyvin iloinen siitä, että saan jatkaa työtä intohimoni, eli lasten ja nuorten paikallistunteen ja lähialueen luonto- ja kulttuurisuhteen edistämisen ja vahvistamisen parissa, kertoo Erika Silventoinen. Olemme usean vuoden ajan kehittäneet ja vakiinnuttaneet kestävyyskasvatusta, ja nyt voimme jatkaa myös vanhemmille lapsille ja nuorille suunnattujen erilaisten kokonaisuuksien kehittämistä.  Tämä tuntuu todella hyvältä ja samalla olemme saaneet vahvistuksen sille, että biosfäärialueen pedagogiselle toiminnalle on vakiintunut luottamus. Lisäksi olemme saaneet uuden kollegan: Aija Mäkisen!

Aija Mäkinen on palkattu hankkeen luontopedagogiksi. Hän on aikaisemmin työskennellyt eri kansallispuistojen luontokeskuksissa ja Paraisten kaupungin varhaiskasvatuksen hankkeissa ja vastaa nyt pääasiassa Junnulabran toiminnasta. - Viihdyn erittäin hyvin työssäni Junnulabran parissa, toteaa Aija Mäkinen. Tuntuu merkityksellisestä tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus oppia konkreettisesti Saaristomeremme vedenalaisesta maailmasta, biosfäärialueen luonnosta, kestävyydestä ja monesta muusta asiasta. Junnulabran toiminta on erityisen inspiroivaa, koska saamme osallistua Saaristokeskus Korpoströmin tutkimus- ja taidetyöhön, ja saamme tällä tavalla kytkettyä molemmat mukaan Junnulabran toimintaan.

Saaristokeskus Korpoströmin Junnulabran suosio kasvaa ja olemme huomanneet selvän tarpeen sen toiminnan lisäämiselle ja kehittämiselle, toteaa Katja Bonnevier. Ensi vuonna biosfäärialue viettää 30-vuotisjuhlaansa ja huomioimme juhlavuoden myös Junnulabrassa ja muussa toiminnassamme. Junnulabra on tänä kesänä auki joka päivä 19.6.–13.8. Varhaiskasvatus- ja kouluryhmät voivat varata käyntejä keväällä ja syksyllä. Lukioryhmille tarjotaan mahdollisuus käydä Junnulabrassa yhteistyössä Åbo Akademin ympäristö- ja meribiologiakoulutuksen kanssa.

Biosfääritoimiston henkilöstövahvuus on nyt kolme henkilöä ja kesäksi palkataan neljä henkilöä pelkästään Junnulabran toimintaa varten. Biosfäärialueen yhteydessä toteutetaan myös muita hankkeita eri yhteistyöorganisaatioiden kanssa, minkä johdosta meillä on tällä hetkellä myös muita kollegoita, jotka toimivat hanketyöntekijöinä muissa organisaatioissa.

Saaristomeri on elävää saaristoa, jossa on lähes 120 asuttua saarta. Kulttuurimaisemat ja monet erilaiset, sekä vedenalaiset että maanpäälliset luontotyypit tekevät Saaristomerestä yhden maamme runsaslajisimmista alueista. Nämä ovat muutamia niistä syistä, joiden vuoksi Unesco nimitti suuren osan Saaristomeren alueesta biosfäärialueeksi jo vuonna 1994. Se on yksi maailman 738 biosfäärialueesta 134 maassa. Biosfäärialue kannustaa toimimaan yhdessä kestävän yhteiskunnan ja monimuotoisen luonnon puolesta, josta myös tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä.

Lisätietoja

Koordinaattori Katja Bonnevier, 040 356 2655, katja.bonnevier@parainen.fi

Hankevastaava Erika Silventoinen, 045 274 1940, erika.silventoinen@parainen.fi

Luontopedagogi Aija Mäkinen, 050 323 3210, aija.makinen@biosfar.fi

Saaristomeren Unesco-biosfäärialue

www.biosfar.fi

www.biosfaariakatemia.fi