Sisältöjulkaisija

null Varha tiedottaa - Sairaanhoitajavetoinen vastaanotto Paraisilla
18.01.2023

Sairaanhoitajavetoinen vastaanotto Paraisilla
 

Paraisilla aloitetaan sairaanhoitajavetoinen vastaanotto myös kiireettömille potilaille alkuvuoden 2023 aikana. Kiirevastaanotolla sairaanhoitajan tekemä hoidontarpeenarviointi ja sairaanhoitajavastaanotto ovat olleet jo pitkään käytössä.
 

Uudistuksen taustat
 

Uudistuksen perusteena on terveydenhuoltolain muutos, joka astuu voimaan perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn osalta portaittain. 1.9.2023 alkaen hoitotakuu on perusterveydenhuollossa 14 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa neljä kuukautta. 1.11.2024 alkaen hoitotakuu perusterveydenhuollossa on 7 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa kolme kuukautta. Lakiuudistuksen tavoitteet vaativat koko Suomessa terveydenhuoltohenkilöstön ammattiosaamisen optimaalisen käyttöönoton, mihin sairaanhoitajavetoisen vastaanoton käyttöönotto myös perustuu. 

Lisäksi potilailta odotetaan omaan terveyteen liittyvien asioiden itsenäistä hoitamista sähköisten kanavien kautta (esimerkiksi OmaKanta ja OmaOlo -palvelut, 116117-päivystysapu), jotta terveydenhuoltoon otetaan yhteyttä vain silloin kun se on tarpeellista.
 

Paraisten terveyskeskuksen toimintatapa keväällä 2023 

 
Jatkossa ensikontakti Paraisten terveyskeskuksessa on aina sairaanhoitaja, joka tekee hoidontarpeenarvioinnin. Arvioinnin jälkeen potilas ohjataan tarvittaessa ammattilaiselle, joka on sopivin potilaan asiaa hoitamaan. Ammattilainen voi olla esimerkiksi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti tai lääkäri. Aiempia hoitosuhteita pyritään säilyttämään henkilöstöresurssien puitteissa. 

Sairaanhoitajilla on mahdollisuus myös konsultoida lääkäriä ja olla sen jälkeen uudelleen yhteydessä potilaaseen jatkohoidon järjestämiseksi tai potilas voi katsoa jatkohoito-ohjeet OmaKannasta. Sairaanhoitajilla on mahdollisuus määrätä potilaille laboratoriotutkimuksia itsenäisesti. Tarvittaessa sairaanhoitaja konsultoi lääkäriä. 

Potilaan asiaa voidaan hoitaa tilanteen mukaan sekä vastaanotolla että etävastaanotolla (puhelin/Teams). Myös sähköistä palvelutoimintaa laajennetaan tulevaisuudessa. Myös Paraisilla on terveydenhuollon henkilöstöpula. Toivomme, että uudistus herättää ammattilaisten kiinnostuksen hakeutua Paraisille töihin.