Sisältöjulkaisija

null Oppimiskeskuksen oppilaskunnat suunnittelivat tulevaa kaksikielistä yhteistyötä
23.12.2022
Joulunalusviikolla tulevan oppimiskeskuksen oppilaskunnat tapasivat yhteistyön merkeissä Axxellin tiloissa. Puheenaiheina olivat tulevan oppimiskeskuksen kaksikielisyys, yhteistyö eri muodoissa sekä viihtyvyys.


Oppimiskeskuksen käyttäjiä ovat Paraisten seudun koulu, Sarlinska skolan, Paraisten lukio, Pargas svenska gymnasium ja Axxell. Oppilaskuntien yhteisessä kokouksessa oppilaat ja opiskelijat pohtivat Sarlinska skolanin oppilaskuntaa ohjaavan opettajan Jeanette Laaksosen ja koulunuorisotyöntekijä Jessica Sjöholmin johdolla, mitä kaksikielinen yhteistyö käytännössä tarkoittaa. Aidosti toimivan kaksikielisyyden todettiin merkitsevän sitä, että sekä suomen että ruotsin kielellä pärjää kaikissa tilanteissa. Oppilaiden mielestä kaksikielisyys antaa laajemmat mahdollisuudet kommunikoida muiden kanssa.

 

Oppilaskunnat pohtivat, missä tilanteissa puhutaan omaa koulukieltä. Omilla oppitunneilla puhutaan luonnollisesti omaa koulukieltä, mutta muuten on oppilaiden mukaan hyvä saada valita kieli oman mielensä ja tarpeidensa mukaan. Esimerkiksi terveydenhoitajan kanssa on tärkeää saada puhua omaa äidinkieltään.
 
Englannin kieli tai tulkki avuksi hankaliin tilanteisiin?


Oppilaat miettivät, tarvitaanko joskus suoraa kääntämistä, eli tulkkia avuksi hankalampia tilanteita ratkottaessa. Esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat erilaiset konfliktitilanteet, tärkeät tapaamiset tai tilanteet, joissa ei toisen kieltä ymmärrä tarpeeksi hyvin. Tärkeissä keskusteluissa väärinymmärrysten riski kuuluisi minimoida. Tulkkina voisi toimia myös kaksikielinen opettaja, mutta vaitiolovelvollisuutta vaativissa tilanteissa kuten terveyteen tai opintoihin liittyvissä asioissa, ehdotti Paraisten lukion oppilaskunta ulkopuolisen tulkin käyttöä. Myös henkilökunta voi kaivata käännösapua tulkilta tai kaksikieliseltä kollegalta. Vaihtoehtona pohdittiin keskustelukielen vaihtamista englantiin tilanteissa, joissa toisen osapuolen äidinkieltä ei ymmärrä tarpeeksi hyvin – tosin pian todettiin, ettei kyseinen käytäntö edistäisi kaksikielisyyttä.


Koulukohtaisten oppilaskuntien lisäksi suunnitellaan yhteistä oppilaskuntaa

 

Jokaisella oppimiskeskuksen koululla on jatkossakin oma ja tärkeä oppilaskuntansa. Tämän lisäksi suunnitellaan yhteistä oppilaskuntaa, joka kokoontunee pari kertaa vuodessa. Jokaisen oppilaitoksen oppilaskunta voisi valita kolme jäsentään edustajiksi tähän tehtävään.

Oppilaiden mielestä yhteistyötä ja -tapahtumia voisi järjestää laajasti. Esimerkkeinä mainittiin:

 

- jalkapalloturnaukset

- teatterivierailut ja muu kulttuuritoiminta

- yhteiset kerhot

- itsenäisyyspäivän juhlat

- lukiossa yhteiset teemapäivät

- yhteiset oppitunnit taideaineissa, liikunnassa ja syventävissä kursseissa

- kioskitoiminta
 

Oppilaat toivoivat, että joulu- ja kevätjuhlat sekä tanssiaiset ja retket järjestetään oman koulun kesken.
Viihtyisyyttä mukavilla kalusteilla ja roskattomuudella


Oppimiskeskuksen viihtyisyyteen haluavat sekä henkilökunta että oppilaat panostaa. Viihtyisyyden ylläpitoon voi jokainen osallistua poimimalla mukaansa omat roskansa ja pitämällä tilat siisteinä. Oppilaskunnan tapaamisessa oppilaat peräänkuuluttivat selkeitä järjestys- ja roskaamattomuussääntöjä, jotka ovat jokaiselle samat. Oppilaat miettivät myös, olisiko roskaamisella oltava kovemmat seuraamukset vai olisiko kenties toimivampi tapa kannustaa roskaamattomuuteen erilaisten projektien tai tempausten avulla.

Yleisesti ottaen oppilaat toivoivat mukavia oleskelualueita, värikästä sisustusta, välipala- ja virvoitusjuoma-automaatteja sekä kioskitoimintaa. Lisäksi oppilaat toivoivat koulukohtaisia oleskelualueita ja lukiolaiset toivoivat voivansa pitää yhden kerroksen vain itsellään, muun muassa jotta he voisivat tuntea, että lukioon siirryttäessä koulu todella vaihtuu.

Oppilaskunnat kokivat kaksikielisen yhteistyön tärkeänä asiana, johon tulee panostaa, ja tätä yhteistyötä pohjustetaan jo valmiiksi ennen muuttoa uuteen koulurakennukseen elokuussa 2023.


Jeanette Laaksonen iloitsee oppilaskuntien aktiivisuudesta:

– Mielestäni on tärkeä ja hyvä asia, että opiskelijat tuovat mielipiteensä esille. Ennen kokousta kaikki oppilaskunnat olivat etukäteen pohtineet ja keskustelleet näistä aiheista. On myös hienoa, että opiskelijat itse tekevät konkreettisia ehdotuksia toimintaan liittyen ja kertovat, mitä he toivovat esimerkiksi kioskitoiminnalta ja tapahtumilta. Tänään näimme jälleen, kuinka reippaita oppilaita ja opiskelijoita meillä on!