Sisältöjulkaisija

null Väylävirasto: Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen –hankealueen ensimmäiset liikennejärjestelyt käynnistyvät
04.10.2022

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen työt käynnistyvät lokakuun alussa ensimmäisillä liikennejärjestelyillä.

Maanantaina 10.10.2022 alkaen asennetaan tietöistä kertovat infokyltit Saaristotien varteen hankealueen molempiin päihin. Infokyltit asennetaan Kaarinan suunnasta tultaessa noin kilometri ennen Kirjalansalmen siltaa ja Paraisten suunnasta tultaessa heti keskusta-alueen pohjoispuolella olevan kiertoliittymän jälkeen (katso alla oleva kartta). Asennustyön ajaksi voidaan tarvittaessa kaventaa ajorataa lyhyellä matkalla väliaikaisesti ja alentaa ajonopeutta. Infokylttien pystytys pyritään tekemään yö- ja ilta aikaan pääosin tien piennaralueella.

Samassa yhteydessä asennetaan molempien siltojen pohjois- ja eteläpuolelle ennakoivasti myöhemmin käyttöönotettavien liikennemerkkien jalustoja ja työmaatauluja, jotka peitetään toistaiseksi.

Kirjalansalmen sillan eteläpuolelle tehdään työmaaliikenteen käyttöön tarvittavia liittymiä.
Lokakuun alussa käynnistyvät myös puustonpoistot Kirjalansalmen hankeosuudella.
- Infokyltit ovat varsinaisen rakentamisen ensimmäinen vaihe ja ne kertovat tiellä liikkujille missä kohtaa työskennellään. Tulevista liikennejärjestelyistä tiedotetaan aina töiden edetessä erikseen ja käynnissä olevat liikennejärjestelyt löytyvät jatkossa hankkeen Liikennejärjestelyt-sivulta, kertoo projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Infokyltit asennetaan hankealueen etelä- ja pohjoispäihin. Kirjalansalmen sillan eteläpuolelle rakennetaan liittymiä työmaaliikenteelle.
 
Seuraa hanketta:
Hankkeen kotisivut: www.vayla.fi/mt-180-kirjalansalmen-ja-hessundinsalmen-siltojen-uusiminen
Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/  


Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi mahdollistetaan alueen valtakunnallisesti merkittävän teollisuuden HCT-kuljetukset. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.
 

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.