Tidtabeller

Tidtabeller

 


Farja.fi är en tidtabelltjänst som omfattar Finlands färjetrafik. Från sidan hittar du tidtabellerna du söker efter, med att ange plats eller namn på färjelinjen.
 

Kolla även saaristolautat.fi

 


Färjor:  

 

www.finferries.fi

Aura 1.1-14.6 och 10.8-31.12.2020   ändrad till 17.8- 31.12.2020 !!!!!!!

Aura 15.6 - 9.8.2020       ändrad till 15.6 - 16.8

 

Keistiö-färjan

 

m/s Antonia 1.6-30.8.2020

_______________

www.ksloy.fi

Skagen, Vikare Iniö

Tidtabell

_______________

Förbindelsefartyg:

 

www.ferentes.fi

m/s Satava 19.5 - 16.8.2020

m/s Satava 17.8.2020 - 16.5.2021

 

m/s Karolina 6.4 - 27.9 2020

_______________            

                         
TRAFIKMEDDELANDE

 

_______________

 

ANROPSTAXI SOMMAREN 2020

Enligt bildningsnämndens beslut ordnas inte anropstaxiservice sommaren 2020. Äldre personer som tidigare har anlitat anropstaxiservice kan ta kontakt med servicehandledare Virpi Järvenpää, för att i stället för anropstaxi tillfälligt kunna ordna individuell taxiservice, högst 2 enkelresor per vecka i det egna kommunområdet inom Pargas stad. Från och med 17.8. fungerar anropstaxin normalt igen.

Virpi Järvenpää, tfn 040 488 5692 må-fre kl. 9-14.

__________

_______________

 

Utvecklingen av koronavirussituationen kan medföra förändringar i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken

NTM-centralen i Egentliga Finland har följt utvecklingen av coronavirussituationen och bedömer nu att förändringar är möjliga i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken ifall situationen utvecklas ytterligare. Användarna av förbindelsefartyg och landsvägsfärjor bör förbereda sig på tidtabellsändringar, inställda turer och tillfälliga avbrott i trafiken. Avsikten är att upprätthålla normal trafik så länge som möjligt. Tjänsteleverantören informerar alltid om eventuella ändringar.

NTM-centralen i Egentliga Finland har följt utvecklingen av coronavirussituationen och bedömer nu att förändringar är möjliga i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken ifall situationen utvecklas ytterligare. Medborgarna bör förbereda sig på eventuella förändringar i samhällets grundläggande funktioner i enlighet med statsrådets och andra behöriga myndigheters anvisningar. Vi har också anvisat tjänsteleverantörer inom förbindelsefartygstrafiken och landsvägsfärjetrafiken att fästa uppmärksamhet vid renligheten i fartygens passagerarutrymmen.

Enligt NTM-centralens bedömning kan eventuella karantänsituationer av arbetstagare och andra begränsningar i rörligheten medföra betydande ändringar och begränsningar i både förbindelsefartygens och landsvägsfärjornas verksamhet. Fartygen kan inte framföras underbemannade och arbetstagarna kan inte komma till arbetet om de insjuknat. Det kan vara svårt att få yrkeskunniga och friska vikarier om situationen med coronaviruset utvecklas.

Anvisningar till passagerare:

Undvik allt extra umgänge med fartygsbesättningen. Kommandobryggan är inte till för passagerarna.

Om du är sjuk, undvik onödiga resor med förbindelsefartyg. Undvik särskilt fartygens passagerarutrymmen.

All annan verksamhet som inte är nödvändig, såsom fritidsresor med förbindelsefartyg till skärgården, ska undvikas.

Om eventuella annulleringar av turer eller avvikelser i tidtabeller meddelas på förhand. Följ tjänsteleverantörens meddelanden.

Se till att du hemma har en reserv med det som är nödvändigt för flera dagar med tanke på eventuella avbrott i trafiken.

Länkar till tjänsteleverantörernas webbplatser:

Kuljetus-Savolainen Ab, www.kuljetus-savolainen.fi , förbindelsefartygsrutter i Rimito och Hitis

Archipelago Lines Ab, www.saaristolinjat.fi , Korpo förbindelsefartygsrutt

Saariston Meritie Ab, www.meritie.fi, Utö förbindelsefartygsrutt

Ferentes Ab, www.ferentes.fi, förbindelsefartygrutter i Nagu södra, Iniö och Houtskär

EW Finland Ab, www.portoline.net, förbindelsefartygrutter i Borgå och Sibbo

Finferries Ab, www.finferries.fi, förbindelsefartygrutter i Nagu norra, Pargas, Velkua och Kotka-Pyttis, och alla landsvägsfärjförbindelser utom Skagen och Kietävälä

Kymen Saaristoliikenne Ab, www.ksloy.fi , landsvägsfärjförbindelser i Skagen och Kietävälä

Ytterligare information under kontorstid:

- NTM-centralen i Egentliga Finland, sakkunnig inom skärgårdstrafiken Jari Nieminen (förbindelsefartygstrafiken), förnamn.efternamn@ntm-centralen.fi

- NTM-centralen i Egentliga Finland, vägingenjör Tapani Jaakkola (landsvägsfärjetrafiken), förnamn.efternamn@ntm-centralen.fi

 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/kehittyva-koronavirustilanne-voi-aiheuttaa-muutoksia-yhteysalus-ja-maantielauttaliikenteeseen;jsessionid=D99237DB11F7648629BBBBA2E8AE223E


_______________

    

                            

Busstidtabeller:

 

www.taivassalonauto.fi

12.8 - 31.12 2020

_______________

 


_______________

 

www.merikuljetus.fi

m/s Janet transporterar varor i hela Skärgårdshavets område: Stor transport- och lyftkapacitet Fartyget är specialiserat för tungtransporter i skärgården.