Tidtabeller

Tidtabeller

 


opas.matka.fi är en tidtabelltjänst du söker efter, med att ange plats eller namn på färjelinjen.
 

Kolla även saaristolautat.fi

 

 


Färjor:  

 

www.finferries.fi

AURA 1.1-9.5.2024

 

Keistiö-färjan

 

SKAGEN

må-fr kl. 6.00-23.00

Lö      kl. 7.00-23.00

SÖ     kl. 8.30-22.00

Färjan avgår från Skagen 15 min och 30 min innan Aura avgår från Kannvik

Pauser:

09.40-10.00

12.50-13.10

16.20-16.40

19.10-19.30

TFN: 040 668 9916

Giltighetstid: 28.12.2023 ~ 01.05.2024

UTGIVEN 28.12.2023 15:09

Färjplats: Skagen
Situation: Mindre reservtonnage 60 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

Voimassa: 28.12.2023 ~ 01.05.2024

JULKAISTU 28.12.2023 15:09

Tilanne: Pienempi vara-alus 60 t
Syy: Telakointi
Lisätietoa: Suoraan lauttapaikalta

_ _ _ _ _ _ _ _

Förbindelsefartyg:

 m/s Kivimo  1.9.2023-31.5.2024            Is-/menförestidtabell fr.o.m 1.2

*** m/s Finnö    16.8.2023-31.5.2024       Svävarens tidtabell fr.o.m 1.2-

                         
TRAFIKMEDDELANDE

M/s Finnö

Menförestidtabellerna träder i kraft den 15.1.2024

Stängda hamnar fr.o.m. 15.1.2024:
- Näsby
- Lammholm
- Salmis
- Härklot
- Norrby

Delar av farleder som stängs:
- Kolko sund
- Keistiö – Iniö
- Jumo sund

 

M/s Kivimo

Menförestidtabellerna träder i kraft den 15.1.2024

Stängda hamnar fr.o.m. 15.1.2024:
- Näsby
- Lammholm
- Salmis
- Härklot
- Norrby

Delar av farleder som stängs:
- Kolko sund
- Keistiö – Iniö
- Jumo sund

måndag–söndag, helgerna 

_______________

    

                            

Busstidtabeller:

 

www.taivassalonauto.fi

tidtabell

_______________

Anropstaxi onsdagar

Tidtabell

______________

 

www.merikuljetus.fi

m/s Janet transporterar varor i hela Skärgårdshavets område: Stor transport- och lyftkapacitet Fartyget är specialiserat för tungtransporter i skärgården.