Länkstig

Aktuellt i Iniö

AKTUELLT I INIÖ

 

OMRÅESKONTORET STÄNGT:

torsdag 30.3   även

måndag 3.4 och tisdag 4.4

är i Pargas

_______________

 

KEISTIÖ BYALAG

Vårmöte torsdag 30.3 kl. 18.30 på Keistiö skola

______________

_______________

_______________

INIÖ KAPELLFÖRSAMLING

______________

 

 

ANROPSTAXI I INIÖ

Tidtabell onsdagar

_______________

INSAMLINGSBILEN I INIÖ

Gästhamnen Norrby 2023:

ti  30.5 kl. 16.30-17.15

ti 11.7  kl. 16.30-17.15

ti 15.8 kl. 16.30-17.15

_______________

Sydvästra Finlands Avfallsservice:

Kompostering av bioavfall och anmälan om kompostering

_______________

 

 

TAIVASSALON AUTO

tidtabell 

_______________

OMRÅDESKONTORET 

adress: Iniövägen 597

(gamla dagisbyggnaden)

asa.knuts@pargas.fi

tfn: 044 0667835