PARGAS JONSÄNG

PARGAS JONSÄNG

Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen och planebestämmelserna.

Tomt Försäljningspris Areal €/m² Årshyra
Jonsäng -5-17 25 600€ 1 557m² 16,44€ 1 280€
Jonsäng -5-18 25 600€ 1 564m² 16,37€ 1 280€

 

Ansökan om egnahemstomt
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724