Länkstig

Byggande

Byggande

 

Verksamheten from 1.7.2020


gäller följande instruktioner inom byggnadstillsynen 1.7.2020 

Byggnadstillsynen fortsätter att delvis jobba på distans, så boka ALLTID tid förrän du kommer på plats. Möte med kunder endast i mötesrum. 


Rådgivning
•    All rådgivning sköts per telefon, e-post, i mötesrum eller på byggarbetsplatsen.
•    Kundservice per telefon, på numret 040 488 6080  vardagar kl. 9–15 ( fre 9-14)
•    Alla handlingar och ansökningar skickas per post eller via lupapiste.fi.  Man kan även lämna in handlingarna till stadhusets info.
•    Post kan lämnas i postlåda vid dörren till biblioteket i stadshuset, Strandvägen 28.
•    Post kan också lämnas i en postlåda vid huvuddörren till skärgårdskontoret i Korpo.
•    Alla möten hålls på distans om möjligt
•    Behandling av lov och tillstånd fortsätter som vanligt.
•    Undantagsvis anslås besluten även på stadens webbplats
•    För tillfället tar vi inte emot kopierings- och skanningsarbeten

Syner
•    Syner utomhus och på byggarbetsplatser utförs som vanligt.
•    Inspektörerna utför syner utomhus med beaktande av säkerhetsavstånden. Vänligen flytta er syntidpunkt om ni blir sjuka, utsatta eller om ni inom närmaste tiden vistats utomlands
•    Syner inomhus görs enligt givna råd om säkerhetsavstånd, vid syner bör endast den ansvarige arbetsledaren samt byggherrens representant närvara.
•    Viktigt, den ansvarige arbetsledaren bör alltid ha med de stämplade ritningarna på synerna, även på lägessynerna! 
Planerna kan också vara i elektroniskt format.

Man kan boka telefontid via bokningsprogrammet på nätet, via kundservicen 040 488 6080 eller per e-post 


Sommarinfo


Byggnadstillsynen är verksam hela sommaren. Det är bra att boka synerna i god tid, kötiden kan nämligen vara något längre än normalt. Också handläggningen av lov och tillstånd kan ta något längre tid.

Du kan boka telefontid via bokningsprogrammet på nätet, via kundservicen 040 488 6080 eller per e-post .


Inspektörerna utför syner utomhus med beaktande av säkerhetsavstånden. Vänligen flytta er syntidpunkt om ni blir sjuka, utsatta eller om ni inom närmaste tiden vistats utomlands.
Vi sammanställer inte kartpaket som krävs för lov och tillstånd under tiden 13-17.7, därför är det viktigt att beställa dem i god tid. I annat fall är beställningstiden för kartpaket i genomsnitt två veckor.


I allmänhet hinner vi inte göra sökningar i arkivet sommartid, därför är det bra att reservera tillräckligt med tid i förväg också för dem. Den genomsnittliga beställningstiden för sökningar i arkivet är 2–6 veckor beroende på sökningens omfattning.
Den genomsnittliga handläggningstiden är 4–6 veckor för bygglov och 3–5 veckor för åtgärdstillstånd.


Med önskan om en solig sommar!
Byggnadstillsynens personal