Innehållspublicerare

null VIKTIG INFORMATION OM CORONAVIRUSET OCH FRÅN HÄLSOVÅRDEN
18.05.2020

Hälsocentralen informerar om coronaviruset (Covid-19)

12.5.2020

Coronaviruset förorsakar förhöjd kroppstemperatur, hosta, snuva, andnöd, halsont, försämrat luktsinne. I samband med dessa symtom kan även huvudvärk, trötthet, muskelvärk och magbesvär förekomma. En del insjuknade kan drabbas av lunginflammation.  Inkubationstiden är vanligtvis 4–5 dygn, men kan vara t.o.m. 14 dygn. Smitta kan uppstå vid närkontakt med en coronaviruspositiv person och smitta kan ske redan ett dygn före första symtomen uppträder. För tillfället är smittokoefficienten RO under 1, det betyder att en person smittar vidare mindre än en person. 

Över 70 åringar kan ha större benägenhet att få en mer allvarlig coronavirusinfektion. Likaså personer med grundsjukdomar som avsevärt försämrar lungornas eller hjärtats funktion eller kroppens motståndskraft. Övervikt (BMI över 40) samt daglig tobaksrökning  kan också öka risken för allvarligare insjuknande. 

Du kan följa med uppdaterad information via Institutet för hälsa och välfärds hemsida https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19 och sjukvårdsdistriktets hemsida www.vsshp.fi. Hälsocentralerna samarbetar med sjukvårdsdistriktet och följer de direktiv som Institutet för hälsa och välfärd ger ut. 

Ifall du har symtom som kräver vård, skall du ringa till hälsocentralen, inte gå dit direkt på besök. Per telefon får du information om hur vården går vidare. Personer som har coronavirussymtom testas, testet utförs på hälsocentralen och skickas till Åucs för analys. Testresultatet är klart inom ett dygn. 

I Pargas hälsocentral har vi upprättat en infektionspoliklinik med egen ingång, ingången är ca 25 meter till höger från huvudingången. Alltid telefonkontakt före besöket! Liknande infektionspolikliniker finns vid alla skärgårdens hälsostationer. 

Hälsocentralernas övriga jourverksamhet fungerar normalt. Om du har symtom som kräver vård, ta kontakt per telefon till jouren för bedömning av vårdbehovet.  

På grund av epidemin har vissa mindre akuta bokningar skjuts upp, läkarna gör en del av årskontrollerna per telefon. 

 • Pargas hälsocentral, tel. 02 454 5220, vardagar kl. 8–16 (svarar för hela området: Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö) 
 • Åbo universitetscentralsjukhus samjour, tel. 02 313 8800

Coronavirussmitta såsom även andra luftvägsinfektioner kan man bäst förebygga genom god hand- och hostningshygien. Hosta eller nys mot din egen överarm eller i en engångspappersnäsduk som du direkt slänger. Rör inte dina ögon, näsa eller mun om du inte just har tvättat händerna. Tvätta händerna med tvål och vatten, ofta och tillräckligt länge. Du skall alltid tvätta händerna när du kommer in utifrån, före matlagning och måltider, efter toalettbesök eller när du hostat eller nyst. Om du inte har tillgång till handtvätt kan du också använda handdesinfektionsmedel. 

Pargas så som hela Finland bereder sig på att epidemin fortsätter. För att minska antalet insjuknade är det viktigt att alla kommuninvånare följer alla givna myndighetsrekommendationer. Observera personer i riskgrupp och +70-åringar, undvik folksamlingar, håll avstånd och undvik närkontakter.  Fortfarande behövs allas insats för att minimera smittspridningen.  

Trots att du nu är mer hemma än vanligt, är det viktigt att komma ihåg fysisk aktivitet, rör på dig inomhus eller ute i naturen. Det finns goda gymnastikråd på nätet, för alla åldrar.  https://helsinkiliikkuu.fi/sv/liikkumiskyky-on-mahdollista-turvata-myos-koronan-rajoittamassa-arjessa/ 
 

Info på arabiska
Info på somaliska
Info på ryska
Info på estniska
Info på engelska

Tandvården informerar

(18.5.2020)

 • Vi följer fortfarande de riktlinjer vi får från sjukvårdsdistriktet angående Covid-19 epidemin.

  Tidigare i våras körde vi ner all icke-brådskande vård.

  Epidemi situationen tillåter nu, med vissa begränsningar, en försiktig ökning av vår verksamhet, men t.ex. all tandvård som framkallar aerosol (ett sparymoln) bör fortfarande undvikas.
   
 • För de personer som tillhör Covid-19 riskgrupperna ger vi endast akutvård. Vårdbehovet bedöms individuellt för varje patient.
   
 • För tillfället är det inte möjligt att boka tid för icke-brådskande tandvård.
   
 • I dessa tider är den egna dagliga hemvården av tänderna ännu viktigare!

  Rengör tänderna morgon och kväll: borsta tänderna med fluortandkräm och putsa även mellan tänderna. Försök att ha regelbundna måltider: ät bara 5–6 gånger per dag (tänderna tål bara 5–6 syraangrepp per dag) och undvik att småäta. Drick vatten mellan måltiderna.
   
 • Vi ordnar brådskande tandvård vid Pargas tandvårdsmottagning.  Akuta vårdbehovet bedöms alltid individuellt för varje patient. 
   
 • Sjukvårdsdistriktets kvälls- och veckoslutsjour är verksam
   
 • All kontakt till tandvården sker endast via telefon! tidsbeställningen 02-4545300. Berätta i telefon, ifall du har flunssasymptom, magont, är satt i karantän eller om du kommit från utlandet de senaste 14 dagarna.
   
 • Kom till det inbokade tandvårdsbesöket punktligt, inte i förtid. Vi strävar till att minimera mängden kunder i väntrummet, minska smittorisken. 

  Inhibera din tid, ifall du har minsta lilla symptom på flunssa eller magont.

  De som har inbokade tider, får som vanligt ett dygn före påminnelse om tiden på textmeddelande. Det skickas även ett skilt textmeddelande som påminnelse, att vi endast tar emot dej om du är frisk.

  Ifall du har några frågor, var vänlig ring tandvårdens tidsbeställning, 02 454 5300. 


Rådgivningen informerar

(14.5.2020)

Gravidas besök på mödrarådgivningen fortsätter som vanligt. För att minimera smittorisken för vårdpersonalen försöker vi träffa så få kunder per besök som möjligt. Därför bör du fortfarande komma ensam till rådgivningen.

Familjevägledningsgrupper dras vid behov och möjlighet på distans.

Kom även ensam till ditt besök på preventivrådgivningen. 

Barnrådgivningen återgår gradvis till normal verksamhet under maj månad. Besöken på barnrådgivningen görs fortfarande endast med en vuxen, syskon bör stanna hemma. 

 • Stanna hemma om du är sjuk.  
 • Kom ihåg god handhygien. Tvätta dina händer och använd handsprit då du kommer till rådgivningen och när du går därifrån.
 • Håll fysiskt avstånd till andra personer i väntrummet.
   

Hälsocentralens bäddavdelningar, boendeserviceenheter, hemvården

Besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds.

Hälsocentralens bäddavdelningar (akut- och rehabiliterande samt Malmkulla bäddavdelning):
Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.

Hemvården följer sjukvårdsdistriktets direktiv gällande skyddsutrustning. Vid kontakt med kunder som inte har symtom, används inte skyddsutrustning. Skyddsutrustning används endast ifall kunden själv har förkylningssymtom. 

 

Kom ihåg god hand- och hostningshygien!

Coronavirussmitta såsom även andra luftvägsinfektioner kan man bäst förebygga genom god hand- och hostningshygien.  Hosta eller nys mot din egen överarm eller i en engångspappersnäsduk. Rör inte dina ögon, näsa eller mun om du inte just har tvättat händerna. Tvätta händerna ofta och på rätt sätt. Du skall alltid tvätta händerna när du kommer in utifrån, före matlagning och måltider, efter toalettbesök, när du hostat eller nyst.   Om du inte har tillgång till handtvätt kan du också använda handdesinfektionsmedel.

 

hosta rätt affisch