e-tjänster

ELEKTRONISKA HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER

Pargas stad erbjuder (den egna befolkningen) e-tjänster inom hälso- och sjukvården.
Tjänsterna är avgiftsfria. Till portalen loggar man in sig med mobilcertifikat eller med nätbankens koder. 

E-tjänsterna är inte avsedda för brådskande ärenden!

Till e-tjänsterna hör: tidsbeställning, meddelandeservice och SMS-service 

Tidsbeställning

Då du bokar en tid, vänligen fyll i orsaken till besöket för att personalen skall kunna förbereda sig inför besöket/samtalet.

Länken till portalen hittar du under respektive rubrik:
 

Coronavaccination  (lediga tider sätts ut efter hand som vaccin anländer)

Laboratoriet
Rådgivning
Sjukskötare
Diabetesskötare
Läkare
Fysioterapi
Marevan   
   

SAMTIDIGT KAN MAN HA HÖGST FEM BESTÄLLDA TIDER! Även de tider man bokat per telefon syns i portalen.

Vid förhinder kom ihåg att annullera den bokade tiden!