e-tjänster

ELEKTRONISKA HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER

 

Pargas stad erbjuder (den egna befolkningen) e-tjänster inom hälso- och sjukvården.
Tjänsterna är avgiftsfria. Till portalen loggar man in sig med mobilcertifikat eller med nätbankens koder.

E-tjänsterna är inte avsedda för brådskande ärenden!

Till e-tjänsterna hör: tidsbeställning, meddelandeservice, SMS-service samt blankettservice (tas i bruk senare)

Kriterier för tidsbeställning

Då du bokar en tid, vänligen fyll i orsaken till besöket för att personalen skall kunna förbereda sig inför besöket/samtalet.

Länken till portalen hittar du under respektive rubrik.

           Laboratoriet
           Rådgivning
           Sjukskötare
           Diabetesskötare
           Läkare
           Fysioterapi
           Marevan
           InfluenssavaccinationSAMTIDIGT KAN MAN HA HÖGST FEM BESTÄLLDA TIDER!!

Även de tider man bokat per telefon syns i portalen.

Vid förhinder kom ihåg att annullera den bokade tiden!!