Innehållspublicerare

null Pargas första klimat- och miljöprogram godkändes
27.02.2023

Pargas första klimat- och miljöprogram har godkänts

Pargas stadsfullmäktige godkände måndagen 27.2 stadens första klimat- och miljöprogram för åren 2023–2035. Programmet grundar sig på stadens strategi och dess syfte är att styra stadens framtida klimat- och miljöåtgärder. Med hjälp av programmet vill man uppmuntra alla aktörer i staden till samarbete och lyfta fram det klimat- och miljöarbete som redan gjorts i Pargas.

Staden förbinder sig genom programmet till tre mål – att uppnå ett gott ekologiskt tillstånd i Skärgårdshavet, att avvärja förlusten av biologisk mångfald samt att uppnå koldioxidneutralitet till och med år 2035. Dessa mål ska uppnås med hjälp av 35 konkreta åtgärder. 

Programmet har utarbetats i ett år av en klimat- och miljöarbetsgrupp som tillsatts av stadsstyrelsen och som består av tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Genast i början av processen med att utarbeta programmet delaktiggjordes Pargasborna genom en invånarenkät om klimat- och miljöfrågor i staden som över 450 personer svarade på. Dessutom delaktiggjordes förtroendevalda, företag, föreningar samt miljöorganisationer och andra intressentgrupper i processen.

 

Ett urval av åtgärderna år 2023

År 2023 kommer klimat- och miljöarbetet i Pargas att vara omfattande. Mängden näringsämnen som hamnar i Skärgårdshavet ska minskas till exempel genom att effektivera och bygga ut avloppsreningsverket i Korpo och genom att skörda vass från havsstränderna i projektet Ruokohelmi. Fostran som främjar hållbar utveckling ökas i skolorna genom hållbarhetsstigen som utvecklats av den svenskspråkiga utbildningen i staden och Skärgårdshavets biosfärområde. Dessutom förbättras energieffektiviteten i 14 av stadens fastigheter och i 11 av stadens fastigheter monteras ett delat solpanelssystem med en toppeffekt på 500 kWp. 

Under detta år kommer staden också att satsa på klimat- och miljökommunikation och på att ordna olika evenemang, som Skärgårdens miljömässa och Östersjödagen.

 

Klimat- och miljöarbetet är gemensamt

Till hjälp i uppföljningen av programmet har man valt indikatorer, alltså mätare, som åskådliggör utvecklingen av klimat- och miljöarbetet och upprätthåller allas intresse. En del av mätarna kan ses av alla på stadens webbplats under år 2023. För att bekämpa klimatförändringen, avvärja förlusten av biologisk mångfald och förbättra tillståndet i Skärgårdshavet behövs alla aktörer i staden. Staden hoppas också att man med hjälp av programmet samt mätarna och annan kommunikation kan erbjuda aktörer i staden mera klimat- och miljöuppgifter från just Pargas och uppmuntra alla till handling.

Följande steg är att inleda och fortsätta arbetet med åtgärderna i programmet samt att implementera programmet i stadens sektorer och i större utsträckning bland invånare, föreningar och företag i staden.

Programmet kan du läsa här.