Länkstig

Sysselsättning med lönesubvention

Sysselsättning med lönesubvention

 

Staden sysselsätter Pargasbor med de anslag som reserverats för sysselsättningsverksamhet. Långtidsarbetslösa och ungdomar under 25 år samt de som staden är skyldig att sysselsätta prioriteras.

Ett villkor för sysselsättning är lönesubvention som har beviljats av arbets- och näringsbyrån. Det finns arbetsplatser i olika verksamhetsställen i staden. Anställningarna pågår i regel i sex eller åtta månader. För anställningarna tillämpas villkoren enligt AKTA (lönen bestäms enligt arbetsuppgiften, anställningen ackumulerar pension och semester osv).

Vidareplacering av en person som anställts med lönesubvention i ett företag eller en förening

I denna lönesubventionsmodell är kommunen arbetsgivare och den som betalar ut lönen i 1–8 månader. Kommunen ansöker om lönesubvention för arbetssökanden hos arbets- och näringsbyrån. Företaget eller föreningen erbjuder arbetsplatsen där arbetet utförs.

Pargas stad stödjer sysselsättning av arbetssökande genom att med lönesubvention placera dem i företag eller föreningar för 1–8 månader. Efter detta har den egentliga arbetsgivaren dessutom en möjlighet att ansöka om lönesubvention enligt arbetstagarens rätt till lönesubvention.

När det gäller vidareplacering inleds lönesubventionerat arbete i regel med en arbetsprövning på en månad. Anställningen kan också börja direkt med en vidareplacering i ett företag eller en förening. Då har den arbetslösa arbetssökanden själv ansökt om plats hos ett företag. Kommunen vidareplacerar den arbetslösa i företaget och betalar ut lön till hen.

Företag eller föreningar kan också anmäla om sitt intresse att erbjuda arbetsplats för vidareplacering till sysselsättningskoordinatorn.

Kontakta sysselsättningskoordinator Minna Lindroos, tfn 040 488 6088.