Innehållspublicerare

null Centralparken i Pargas har tilldelats certifikatet Green Flag Award 2022–2023!
26.08.2022

I Finland har man sedan flera år tillbaka belönat väl skötta grönområden med utmärkelsen Green Flag Award. Tolv grönområden som tilldelats detta Green Flag Award-certifikat i år har offentliggjorts i Uleåborg – en del av dem är bekanta i detta sammanhang sedan tidigare och ett par är nykomlingar.

Det internationella certifikatet Green Flag Award beviljades tolv grönområden runt om i Finland torsdagen den 25 augusti under föreningen Kaupunginpuutarhurien Seuras sommarföreläsningsdagar i Uleåborg. Green Flag Award är ett certifieringssystem för att erkänna och belöna väl skötta och förvaltade grönområden. Systemet administreras av den engelska organisationen Keep Britain Tidy och i Finland av Grönmiljöförbundet rf.

Centralparken i Pargas deltog nu för första gången i processen för ansökan om certifieringen. Domarna var särskilt förtjusta i parkens användarvänlighet, trygghet och säkerhet samt mångsidiga rekreationsmöjligheter. Dessutom syntes återvinning och ekologiska rutiner i parken bland annat i form av återvinning av grönt avfall och återanvändning av stenar. Man har satsat på att göra stadsborna delaktiga till exempel genom projektet med gåsskrämmor.


Två av sökandena förstagångssökande – de grönområden som ansökte om certifieringen på nytt bibehöll utmärkelsen

De grönområden som för första gången anmälde sitt intresse för GFA-verksamheten var utöver Centralparken i Pargas Klockarmalmens begravningsplats i Esbo. De grönområden som bibehöll utmärkelsen var parken Pikku-Vesijärvenpuisto i Lahtis, campusparken i Lepaa, Hatanpää herrgårdspark och arboretum i Tammerfors, kullen Naisvuori i S:t Michel, Margretebergsparken och Axxell Överbys campus i Esbo samt följande parker i Kotka: Sapokan Vesipuisto, Katariinan Meripuisto, Jokipuisto, Sibeliuksenpuisto och Fuksinpuisto. Grönområdena fick särskilt erkännande av domarna för växtlighet som bidrar till en trädgårdskultur med biologisk mångfald, för mångsidiga rekreationsmöjligheter och för god praxis i förvaltningen av områdena.


Green Flag Award-vinnarna värda att gratuleras

Green Flag Award har belönat grönområden i Finland sedan 2016, då yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulus campuspark i Lepaa beviljades det första GFA-certifikatet i Finland. De väl skötta och förvaltade GFA-objekten beaktar användarna av området, miljön och verksamhetsstrategin på ett övergripande sätt. I år fick grönområdena särskilt erkännande för den aktiva utvecklingen för att få till stånd en mer kvalitativ och strategisk skötselstandard. De grönområden som nu tilldelats utmärkelsen Green Flag Award i Finland ansluter sig till det internationella nätverket av över 2 000 grönområden i 15 olika länder, som till exempel Australien, Nya Zeeland, Mexiko, Turkiet, Belgien, Spanien och USA.

Green Flag Award-certifieringssystemet är det enda av sitt slag i hela världen där en utbildad jury utvärderar verksamheten i grönområdet både skriftligen med hjälp av en förvaltningsplan och genom besök på platsen. Varje sökande får årligen ta emot en skriftlig respons från proffs inom området med en utvärdering av grönområdets funktioner med hjälp av kriterier som består av 27 punkter. Kriterierna gör det möjligt att etablera allmänna standarder för väl skötta och förvaltade grönområden, till exempel för att motivera och utveckla den finansiering som behövs för grönområdena och för att locka fler användare till områdena.

GFA-flaggan hissas i Centralparken den 7 september kl. 18. Både stadens invånare och medierepresentanter är varmt välkomna att delta i tillställningen.

Projektet Green Flag Award i Finland: https://www.vyl.fi/tietopankki/green-flag-award-suomi
Webbplats för Green Flag Award: https://www.greenflagaward.org