Mer om SKAPA

Mer om Skapa

Att utöva olika konstformer ökar välbefinnandet för människor i alla åldrar. Konstundervisning stärker barns och ungas kreativitet, självkänsla, identitet och sociala kompetens. Undervisning i kreativa ämnen har ett egenvärde men också mätbara effekter som har påvisats genom forskning: De kognitiva och motoriska färdigheterna utvecklas, liksom också minnet, koncentrationsförmågan och det kreativa och kritiska tänkandet. Hjärnans utveckling och all inlärning stärks. Svenska kulturfondens strategiska satsning på konstundervisning - SKAPA - finns till för att konstundervisningen ska bli mera tillgänglig och jämlik för barn och unga. 

I Pargas har barn och unga fina möjligheter att fördjupa sig i konstnärlig verksamhet. Vi har kulturskolor som undervisar i hantverk, teaterkonst, ordkonst, dans, musik och bildkonst, och det ordnas hobbyverksamhet bland annat i anslutning till skolorna. Pargas ungdomsshow samlar unga kring en show där teater, musik och dans vävs samman till en imponerande scenkonstupplevelse.  
 
Ändå har inte alla jämlika möjligheter att syssla med konst- och färdighetsämnen. Pargas och Kimitoöns “Skapa”-utredningar arbetar för att flera barn och unga skall få tillgång till olika konstformer. Projektet pågår år 2023, då vi utreder vilka behov som finns och planerar för hur vi kan stärka konstundervisningens strukturer. Projektet har genomfört lärarenkäter riktade till pedagoger inom konst- och färdighetsämnen, producerat marknadsföringsfilmer för kulturskolorna, genomfört kulturpaket på daghem i samarbete med kulturskolorna och ordnat ett seminarium i PIUG om konstundervisningens betydelse för barns och ungas välbefinnande. Hösten 2023 söker vi bidrag för en fortsättning på projektet.

 

Grundläggande konstundervisning i Pargas och på Kimitoön

SKAPA-bidragsprogrammet lyfter fram den grundläggande konstundervisningen, eller med andra ord kulturskolorna - också kallade konstskolorna, som centrala aktörer inom konstundervisningen för barn och unga. Också inom Pargas SKAPA-utredning har konstskolorna en nyckelposition
 
Grundläggande konstundervisning är undervisning i konst- och färdighetsämnen som ordnas på fritiden i lokala konstskolor. Systemet är unikt för Finland och ingår i det finländska, lagstadgade utbildningssystemet. Undervisningen följer en läroplan, är målinriktad och fortskrider från nivå till nivå. Lärarna är professionella och utbildade inom sitt konstområde. Den grundläggande konstundervisningen omfattar nio konstformer: Arkitektur, bildkonst, cirkus, dans, hantverk, mediakonst, musik, ordkonst och teater.   
 
I Pargas och på Kimitoön ordnas grundläggande konstundervisning i musik, dans, ordkonst, hantverk, bildkonst och teater. I Pargas verkar Sydkustens ordkonstskola, Åbolands Teaterskola, Art-Dur Musik- och Bildkonstskola, Åbolands Bildkonstskola KonsTila, Musikinstitutet Arkipelag och Taito Hantverksskolan Hanttis. De två sistnämda har verksamhet också på Kimitoön, som därtill har en egen bildkonstskola, Bildkonstskolan Isla
 
Konstskolorna bidrar aktivt till kommunens kulturliv också genom att ordna konserter, föreställningar, utställningar, läger och annan kulturverksamhet – allt detta under ledning av professionella lärare med utbildning inom konstarterna. 
 
Kolla in jättefina filmer om Pargas kulturskolor här! 
Filmerna har producerats inom SKAPA-utredningen våren 2023.
Mer info om Pargas kulturskolor hittar du via kulturskolornas webbsida, kulturskolor.fi
Kimitoöns bildkonstskola Isla kan du läsa mer om här.

Allmän information om vad grundläggande konstundervisning är finns att läsa på Förbundet för grundläggande konstundervisning i Finland rf:s hemsida, artsedu.fi. 


Kontakt

Projektkoordinator i Pargas 
Pia Lindén-Lamoureux, pia.linden-lamoureux@pargas.fi 
tfn: 040 629 7449 
Projektkoordinator på Kimitoön
Anu Mäkinen, anu.makinen@kimitoon.fi 
tfn: 040 192 8989 
 
Pargas och Kimitoöns SKAPA-utredningar finansieras av Svenska kulturfondens SKAPA-satsning. Läs mer om bidragsprogrammet SKAPA här.