Pargas stads kulturpris (rubrik)

Pargas stads kulturpris

Kultur- och hembygdspriser

Pargas stads kulturpriset

1. Kulturpriset kan delas ut åt enskilda personer, föreningar eller andra sammanslutningar, vilka på ett betydande sätt verkar för kulturlivet i Pargas.

2. Kulturpriset kan utdelas årligen inom budgeten för ansvarsområdet Kultur och fritid.

3. Allmänheten får inom oktober månad inkomma med skriftliga förslag, med motiveringar, till kulturpristagare.

4. Enligt förvaltningsstadgan § 37 punkt 2 besluter kulturchefen om vem som tilldelas kultur- och hembygdspriset och om prissumman.


 

Kulturprismottagare

Kulturpristagarna

2023 Mona Hemmer
2022 Pargas Amatörorkester och Pargas Manskör.
2021 Essi Luttinen och Petri Haapasalo
2020 Jan Lindgård
2019 Stella Tiisala
2018 Föreningen Teaterboulage yhdistys
2018 Pargas Gaming Community (PGC) rf
2017 Bosse Mellberg
2017 Tomi Satomaa
2016 Initiativtagarna till skateparken
2015 De ungas vänner på Ålön rf
2015 Vrakplundrarförlaget
2014 Heikki Heinonen
2014 Barfotastigen
2013 Birgitta Bröckl
2012 Gruppen "Pargas Hardcore City"
2011 Lärarna bakom "Joka koulu soi"
2010 Solveig Ekholm
2009 Mona Hemmer och Rea Åkerfelt
2008 Anders Helenius och Samuel Karlsson
2007 Kurt-Erik Långbacka
2006 Pargas svenska pensionärer r.f. och koreograf Maire Alho
2005 Liisa Ake-Helariutta
2004 Karl-Gustav Laurén
2003 Ami Taulio
2002 Boundbirs´n:s vänner
2001 Berit och Sture Sirén
2000 Riddo Ridberg
1999 Raili Grönblom och Margareta Sjöholm
1998 Hannu Wuorela
1997 Walter Johansson
1996 gruppen bakom Rowlit-festivalen
1995 Eivor ”Skini” Sihvonen
1994 Egil Essén