Motionsrådgivning

Handledning kring levnadsvanor och motionsrådgivning

Sitter du för mycket, har du en förhöjd hälsorisk, orkar du i vardagen?
Motionsrådgivning är en avgiftsfri tjänst som är avsedd för kommuninvånare i arbetsför ålder som inte rör på sig och motionerar tillräckligt med tanke på sin hälsa, som har svårt att börja motionera eller som inte har hittat en lämplig motionsform.

Vad är motionsrådgivning?

 • En avgiftsfri tjänst där man diskuterar motion och kost utifrån kundens behov.
   
 • Syftet är att stödja och uppmuntra kunden att komma igång med lämplig motion.
   
 • Under diskussionen sätter kunden upp mål tillsammans med motionsrådgivaren.
   
 • Motionsrådgivning är en process som tar 12 månader. I början håller kunden och motionsrådgivaren kontakt lite oftare och därefter går kunden på kontrollbesök hos motionsrådgivaren med 3–6 månaders mellanrum.
   
 • Kunden har också möjlighet att under processens gång delta i motionsrådgivningens motionsgrupp som leds av stadens idrottsinstruktör. Rådgivningen är i första hand avsedd för dem som rör sig lite och som har en förhöjd hälsorisk som övervikt, förhöjt kolesterol eller högt blodtryck.

Till motionsrådgivningen kommer du med remiss från läkare eller vårdare. Nedan finns en beskrivning av motionsrådgivningsprocessen.