Kreativ kretsloppsresa

Kreativ kretsloppsresa i ekologisk lärmiljöBild på Pargas stads småbarnspedagogiks logo, som är en gädda framför ett segel.

Kreativ kretsloppsresa -projektet (1.8.2019 - 31.1.2021) inspirerar barnen till naturenlig odling och kompostering. Barnen får en bild av hur allt cirkulerar i kretslopp, som till exempel mat, material, energi och näring. Sju pilotgrupper inom småbarnspedagogiken i Pargas stad är med i projektet. 

Odla med Gäddan och gänget

Alla barngrupper inom småbarnspedagogiken i Pargas stad har under våren 2021 fått ett eget "Börja odla med Gäddan och gänget" -odlingspaket. Paketet innehåller kompostämbare, planteringsspade, mylla, krassefrön i Gäddan och gängets egna fröpåse (printbar PDF), fiberkruka av pappersmassa som förmultnar - se en video och gör din egen, samt "Börja odla med Gäddan och gänget" -odlingskort (printbar PDF).
 

Följ med Kretsloppsresan

Välkommen att följa Kreativ kretsloppsresa på vår egen webbsida! Du kommer att kunna följa med hur pilotgrupperna har lyckats med värmekompostering, maskkompost och Bokashi-kompost, hur en skogsträdgård skapats, hur solpaneler och regnvattensamlare har installerats. Du kan också följa med till Houtskär daghems trädgård på en distansexkursion.

 

Kontakt

Projektledare Aija Mäkinen, tfn 040 134 6837

Utbildningsstyrelsen finansierar projektet -logo