Hembygdspriset till Rainer Fagerlunds minne (rubrik)

Hembygdspriset till Rainer Fagerlunds minne

Hembygdspriset till Rainer Fagerlunds minne

1. Priset till Rainer Fagerlunds minne kan ges för hembygdsarbete, hembygdsforskning eller för att sprida kunskap om hembygden och Pargas historia

2. Hembygdspriset till Rainer Fagerlunds minne kan utdelas årligen eller med annan intervall inom budgeten för ansvarsområdet Kultur och fritid.

3. Pargas hembygdsförening skall höras i ärendet.

4. Enligt förvaltningsstadgan § 37 punkt 2 besluter kulturchefen om vem som tilldelas kultur- och hembygdspriset och om prissumman


Mottagare för Hembygdspriset till Rainer Fagerlunds minne:

2011 Göran Grönroos
2010 Olle och Pia-Gunn Anckar
2008 Olof Nordström
2007 Marita och Arndt Reuter
2005 Göran Silander