Material från Gäddan och gängets äventyr

Material från gäddan och gängets äventyr

 

Kreativ kretsloppsresa

ODLINGSKORT: Printa ut Börja odla med Gäddan och gänget.pdf -odlingskort. De blåmärkta korten (1A-1D) är sådden. Korten märkta med grönt (2A-2D) demonstrerar hur man följer med när krassen växer, funderar vad som behövs för att den ska växa och hur man kan studera och forska i krassen, samt smaka och beundra den då den blommar. De rödmärkta korten (3A-3D) sporrar till att ta till vara fröna, sätta dem i påsar för att invänta nästa vår, samt kompostera den vissnande blomman och fundera på vart växten försvinner och hur maskarna kan omvandla en blomma till mylla.

GÖR EN PAPPERSKRUKA: Se hur du tillsammans med barnen kan göra egna krukor av pappersmassa på YouTube videon "Gör en kruka av papper".

Materialet har producerats av Pargas stads småbarnspedagogik i samarbete med Skärgårdshavets Biosfärområde. Odlingskorten är designade av Sonja Dragon/Skärgårdsreklam. Projektet har fått finansiering av Utbildningsstyrelsen och Pargas stad.

Skärgårdskulturlabbet

  • HÄFTE: Du hittar information och tips om Skärgårdskulturlabbet i Gäddan och gängets skärgårdskuturlabb.pdf häftet

  • KOKBOK: Koka potatisgröt, baka en bärpaj eller stek strömmingsflundror med barnen! Illustrerade recept hittar du i kokboken Gäddan och gänget kockar - kär i skärimat.pdf

  • PLANSCH: Alla barn inom småbarnspedagogiken i Pargas stad har fått hitta på ett eget namn för den ön hen bor på. Vilket mångfald av namn i planschen Min hemö.pdf

  • KARTA: Skriv ut Gäddan och gängets Här bor vi.pdf karta och bekanta dig med Pargas stads skärgård. Alla året om bebodda öar är märkta med en smiley

  • BOKVÄSKA: Pargas biblioteken har sammanställt Skärgårdskultur-temaväskor med bilderböcker, som man får låna i biblioteken fr.o.m. januari 2020. Temaväskor finns att låna med finska eller svenska böcker i Pargas bibliotek, Nagu bibliotek och Korpo bibliotek. Biblioteken i Houtskär och Iniö har temaväskor med svenska böcker

  • BOKLISTA: Biblioteket har också sammanställt en Skärgårdskultur-boklista

  • REPSLAGNINGSVIDEO: Småbarnspedagogiken har en repslagningsmaskin som barngrupper kan låna. Här kan du se en repslagnings instruktionsvideo på You Tube.

Materialet har producerats av Pargas stads småbarnspedagogik i samarbete med Skärgårdshavets Biosfärområde. Projektet har fått finansiering av Utbildningsstyrelsen och Pargas stad.

 

Matens kretslopp

Materialet har producerats av Skärgårdshavets Biosfärområde i samarbete med Pargas stads småbarnspedagogik, Sydvästra Finlands avfallsservice och Skolresurs. Projektet har fått finansiering av Svenska kulturfonden och  Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.