Förskolegrupper

Förskolegrupper

Läsåret 2021-2022 ordnas svenskspråkig förskoleundervisning i följande daghem och skolor:

Pargas kommunområde
- Knattebo daghem, Kommunalhemsvägen 12b
- Kirjala skola, Kårkullavägen 112
- Pjukala daghem, Pjukalavägen 134
- Folkhälsans daghem Bantis, Skräbbölevägen 5
- Folkhälsans daghem Fyrklövern, Munkviksvägen 31

Nagu kommunområde
- Kyrkbackens skola, Skolvägen 4

Korpo kommunområde
- Skärgårdshavets skola, Verkanvägen 1

Houtskär kommunområde
- Houtskärs daghem, Näsbyvägen 241

Iniö kommunområde
- Iniö skola, Degernäs 24

Finskspråkig förskoleundervisning ordnas i följande daghem och skolor:

Pargas kommunområde
- Koivuhaan päiväkoti, Björkhagsgatan 5
- Nilsbyn koulu, Lielaxvägen 244
- Päiväkoti Villa Kamomilla, Rödjevägen 22 (för barn med skiftesbehov)

Korpo kommunområde
- Ulkosaariston koulu, Verkanvägen 1
- Utön koulu, Utö byväg 12

Pargas är med i försöket med två-årig förskola. Två-årig förskoleundervisning ordnas i Nilsby.