Rakennushankekartat

Rakennushankekartat


Lupaa haettaessa tarvitaan liitteeksi aina karttapaketti sekä viranomaisen oikeaksi todistettu saantotodistus (lainhuutotodistus sekä muut tarvittavat asiakirjat). 

Lähetä karttapaketti-tilaus vapaasti muotoiltuna sähköpostiviestinä → kartat@parainen.fi tai ePermitin kautta.

Tilaukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja toimitusaika on noin kaksi viikkoa.

Tilaukseen tarvitaan seuraavat tiedot:
Kiinteistötunnus: tunnus on neliosainen numerosarja, esimerkiksi 445-1-2-3.
Lupatyyppi, johon kartat tarvitaan: rakennus-, poikkeamis-, toimenpide-lupa vai ilmoitus
Kieli: ruotsiksi vai suomeksi 
Miten kartat toimitetaan: postitse, sähköpostitse, suoraan rakennusvalvontaan tai Trimble eService lupaan, vai noudetaanko toimistolta
Laskutusosoite sekä henkilötunnus/Y-tunnus


K E S Ä T I E D O T E
Maankäyttöyksikkö on heinäkuun kiinni.

Rakennuspaikan merkitsemisiä, katselmuksia tai karttapaketteja ei toimiteta mainittuna ajankohtana.

Karttapakettien hinnat:


Rakennus-, poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu
70€

Toimenpidelupa, ilmoitus ja purkulupa
55€

01.01.2020 lähtien karttapaketti laskutetaan lupakäsittelyn laskutuksen yhteydessä.
Paketti sisältää mm. kartan, lainhuutotodistuksen ja muut tarvittavat asiakirjat.

(Hinnat 01.01.2020 lähtien kaupunginhallituksen 25.11.2019 § 261 mukaisesti)