Murupolku

Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2023-2035

Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2023-2035

Paraisten kaupungille hyväksyttiin 27.2.2023 kaupungin ensimmäinen ilmasto- ja ympäristöohjelma. Ohjelma on voimassa vuosina 2023-2035 ja se on suunniteltu edistämään kestävää kehitystä ja ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista kaupungissamme.

Jokainen kunta ja kaupunki on uniikki ilmasto- ja ympäristöprofiililtaan. Tutustu tarkemmin Paraisten ilmasto- ja ympäristöohjelmaan ja opi lisää esimerkiksi siitä, mitkä ovat Paraisten erityispiirteitä ja vahvuuksia ilmasto- ja ympäristötyössä!


Ilmasto- ja ympäristötyö on yhteistä

Me kaikki voimme osallistua tavoitteiden saavuttamiseen omilla teoillamme. Ilmasto- ja ympäristöohjelman kantava teema onkin yhteistyö. Jotta päästövähennykset ja ympäristönsuojeluun liittyvät tavoitteet saavutetaan, kunnan, yritysten, yhdistysten ja kuntalaisten on toimittava yhdessä. Vain yhdessä voimme tehdä muutoksen kohti kestävämpää tulevaisuutta!


Ohjelman teemat

Ohjelmassa nostetaan esiin Paraisilla jo tehtyä ilmasto- ja ympäristötyötä ja Paraisten erityispiirteitä viiden teeman kautta. Kuntalaisia osallistettiin ohjelman tekoprosessiin jo alkuvaiheessa kuntalaiskyselyn avulla, johon saatiin yli 450 vastausta. Ohjelman teemat on jaoteltu yhteistyössä Paraislaisten kanssa, kuntalaiskyselyn tuloksia hyödyntäen.

Ohjelman teemat:

  1. Saaristomeri
  2. Luonnon monimuotoisuus
  3. Liikkuminen
  4. Energia
  5. Yhteistyö, viestintä ja kasvatus

Tavoitteet

Kaupunki sitoutuu ohjelman myötä kolmeen tavoitteeseen, jotka asettuvat EU:n ja Suomen valtion asettamiin ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin.

Ohjelman tavoitteet:

  1. Lähivesien ekologisesti hyvän tilan saavuttaminen
  2. Luontokadon torjuminen
  3. Hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä

Ohjelman toteutus

Tavoitteita kohti mennään konkreettisten toimenpiteiden avulla, jotka löytyvät erillisestä toimenpidekortit-tiedostosta. Toimenpiteitä tullaan seuraamaan ja päivittämään. Toimenpiteiden seurannan avuksi on valittu myös mittareita, jotka havainnollistavat ilmasto- ja ympäristötyön etenemistä.

Ohjelman vaikuttavuuden varmistamiseksi toimenpiteet ja niiden aikataulutus suunnitellaan osaksi kaupungin talousarvion tavoitteita.


Tiedostot

Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2023-2035 (pdf)

Toimenpidekortit (pdf)

Esite ilmasto- ja ympäristöohjelmasta (pdf)

Kuntalaiskyselyn tulokset (pdf)

Workshop Valonian kanssa 16.8.2022 (pdf)

Workshop Valonian kanssa 16.8.2022 tulokset (pdf)