Rakennushankekartat

Rakennushankekartat

 

Kesä - tiedote

Hyvät Rakentajat!

Tilauksia kartat@parainen.fi :stä ei toimiteta 13.-17.07.2020 välisenä aikana.

___________________________


Lupaa haettaessa tarvitaan liitteeksi aina karttapaketti sekä viranomaisen oikeaksi todistettu saantotodistus (lainhuutotodistus sekä muut tarvittavat asiakirjat). 

KARTTAPAKETIT tilataan kartat@parainen .fi kautta.
 


Tilaukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

Kiinteistötunnus: tunnus on neliosainen numerosarja, esimerkiksi 445-1-2-3.
Lupatyyppi, johon kartat tarvitaan: rakennus-, poikkeamis-, toimenpide-lupa vai ilmoitus
Kieli: ruotsiksi vai suomeksi 
Miten kartat toimitetaan: postitse, sähköpostitse, suoraan rakennusvalvontaan tai Lupapisteeseen, vai noudetaanko toimistolta 
Laskutusosoite sekä henkilötunnus/Y-tunnus

Tilauksen voi lähettää vapaasti muotoiltuna viestinä, tai täyttämällä karttatilauskaavakkeen.
 


Karttapakettien hinnat:


Rakennus-, poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu
70€

Toimenpidelupa, ilmoitus ja purkulupa
55€

01.01.2020 lähtien karttapaketti laskutetaan luvan hakijalta luvan myöntämisen yhteydessä.
Paketti sisältää kaikki tarvittavat kartat sekä lainhuutotodistuksen ja kiinteistörekisteriotteen.

(Hinnat 01.01.2020 lähtien kaupunginhallituksen 25.11.2019 § 261 mukaisesti)