Murupolku

Päättyneet projektit

Päättyneet projektit

 

Luova kiertokulkumatka ekologisessa lähiympäristössä
 

Projektin päätavoite on, että lapset saavat käsityksen siitä, miten ruoka, materiaalit, energia, ravinteet ja kaikki muu on osa luonnon kiertoa. Seitsemän varhaiskasvatuksen pilottiryhmää ovat mukana projektissa.

Projektissa innostetaan kiertokulkuajatteluun kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kiertokulkuajattelu esitellään lapsille konkreettisesti luonnonmukaisen viljelyn ja kompostoinnin kautta. Tavoitteena on saada viljely ja kompostointi osaksi lapsiryhmän arkea varhaiskasvatuksessa.

Kokonaisvaltaiset toimintatavat projektissa ovat tutkiminen, selvittäminen ja kokeileminen. Projekti tukee omalta osaltaan Paraisten kaupungin sivistysosaston toimintasuunnitelmaa kannustaen kestävään elämäntapaan.

Paraisten kaupunki toimii projektin toteuttajana. Projektin yhteistyötahoja ovat Aktiva nuorten työpaja, Lounais-Suomen jätehuolto, Parfix, Saaristomeren Biosfäärialue, Sagalundin lastenkulttuurikeskus ja Åbolands naturskola –luontokoulu, sekä ammattiopisto Livian Future Crops hanke.

Lue lisää projektista täältä.

Projektiaika: 1.8.2016 - 31.1.2021
Kokonaisbudjetti: 61 000
Rahoittaja: Opetushallitus
Projektivastaava Paraisilla: Aija Mäkinen, puh. 040 134 6837

 

PROFFS 3.0

PROFFS 3.0 on 7.–9. vuosiluokkien oppilaille suunnattu oppiainerajat ylittävä hanke, jossa opetuksessa käytettäviä digiratkaisuja vahvistetaan makerkulttuurin, uuden teknologian ja tutkivan työtavan avulla. Hankkeessa käytetään virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta sekä ohjelmointia.
Hankkeen tavoitteena on lisätä oppiainerajat ylittävää yhteistyötä 7.–9. vuosiluokilla digiratkaisujen avulla, kehittää malli makingin ja uuden teknologian hyödyntämiseksi kuntien opetustoimessa sekä järjestää PROFFS-päiviä ja tuottaa aineistoa PROFFS-resurssipankkiin.
Paraisten kaupungin yhteistyökumppanit hankkeessa ovat Kemiönsaaren kunta ja Turun kaupunki.


Hankeaika: 5.6.2018–30.6.2020
Kokonaisbudjetti: 50 500 euroa
Rahoittaja: Opetushallitus
Yhteyshenkilö: Siv Holmgren, puh. 040 352 3799

 

St Olav Waterway - Pyhän Olavin Merireitti
 

Pyhän Olavin merireitti on rajat ylittävä Central Baltic -hanke ja sen toteuttaa Paraisten kaupunki yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Föreningen Franciscus på Kökar, Sottunga, Söderhamn, Östhammar ja Pilgrimstid Sverige.
Hankkeen tavoitteena on luoda uusi Pyhän Olavin pyhiinvaellusreitti Turusta saariston ja Ahvenanmaan kautta Ruotsin Hudiksvalliin, jossa reitti yhtyy olemassa oleviin Pyhän Olavin reitteihin Ruotsissa ja Norjassa. Hankkeessa nostetaan esiin reitin varrella sijaitsevia matkailun solmukohtia ja paketoidaan näistä matkailijoita houkuttelevia palvelukokonaisuuksia. Pyhän Olavin merireitti merkitään Olavin reitistä kertovin merkein reitin sertifioinnin jälkeen.
Lisätietoa hankkeesta
Pyhän Olavin merireitti
www.st-olav.com
Hankekausi 1.10.2016–31.8.2019
Kokonaisbudjetti: Noin 1,5 miljoonaa euroa
Rahoitus: Central Baltic
Paraisten hankevastaava: James Simpson, puh. 040 488 5977

Family Ports

 

Green and Family-friendly Archipelago Ports (FamilyPorts) on rajat ylittävä Central
Baltic -hanke, jonka tavoitteena on palvelujen parantaminen neljässä vierassatamassa, Nauvossa ja Taalintehtaalla Turunmaalla ja Ronehamnissa ja Lickershamnissa Gotlannissa. Hankkeen puitteissa kaikkiin neljään satamaan rakennetaan perheystävälliset huoltorakennukset. Satamat tulevat myös panostamaan ympäristöystävälliseen tekniikkaan ja luomaan yhteistä markkinointimateriaalia.
Paraisten kaupungin yhteistyökumppanit hankkeessa ovat Kemiönsaaren kunta, Region Gotland ja Lickershamns Fiskareförening.
www.familyports.fi


Hankeaika: 1.7.2016–31.3.2019
Kokonaisbudjetti: Noin 1,05 miljoonaa euroa
Rahoittaja: Central Baltic
Paraisten yhteyshenkilö: Siv Homgren, puh. 040 352 3799

 

Kielenopetuksen uudistamishanke "Nyfiken på språk"


Hankkeessa kehitetään uusiin teknisiin ratkaisuihin perustuvia malleja perinteisen kielenopetuksen uudistamiseksi. Hankkeessa pyritään kokeilemaan ja testailemaan ennakkoluulottomasti tekniikkaa ja elementtejä lasten todellisuudesta. Kielenopetuksen fokus halutaan siirtää malleilla kieliopista, rakenteista ja oppikirjan aiheista puhuttuun kieleen multimodaalisten ja kielirajat ylittävien työtapojen avulla lapsille tutun todellisuuden pohjalta, esim. ilmiöoppimisen keinoin. Luotavat mallit koostuvat lähiopinnoista, verkko-opinnoista sekä humanoidirobottitekniikan (AI) ja 3D:n (VR) avulla tapahtuvasta virtuaalisten ympäristöjen käytöstä.


Hankeaika: 11.6.2018–31.12.2019
Kokonaisbudjetti: 50 500 euroa
Rahoittaja: Opetushallitus
Yhteyshenkilö: Siv Holmgren, puh. 040 352 3799

 

RIBS - Rolling Images in Business Startups 2015-2018

 

Rolling Images in Business Startups (RIBS) –hanke tutustutti 12-18 vuotiaita nuoria yrittäjyyteen, luovuuteen ja mediataitoihin. Hanke järjesti kursseja ja teemoitettuja työpajoja, kansainvälisiä leirejä sekä vierailuja nuorille. Nuoret saivat myös kokeilla työskentelemistä kansainvälisissä tiimeissä.   Elokuvat ja luovuus kulkivat punaisena lankana kaikessa hankkeen toiminnassa. Hanke sai rahoitusta Central Baltic –ohjelmasta vuosina 2015-2018.

Final report

Videos