Sisältöjulkaisija

null Paraisten liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui – tavoitteena viiden tähden liikenneturvallisuus!
01.06.2021

Paraisten liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui – tavoitteena viiden tähden liikenneturvallisuus!

Paraisten kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui joulukuussa 2020. Suunnitelmissa on etsitty laaja-alaisesti keinoja liikenneturvallisuustilanteen parantamiseksi. Tavoitteena on saavuttaa niin sanottu nollavisio sekä kuolemaan että loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien, mutta myös koetun tur-vattomuuden osalta. Liikenneturvallisuustyön kehittämisen tavoitteita ja toimenpidesuunnittelua on peilat-tu läpi työn ns. Liikenneturvallinen kunta -tähtiluokituksen kriteeristöön ja tavoitteena on, että jo lähivuosi-na molemmat kunnat saavuttavat tähtiluokan 4−5/5.

Parantamistoimilla saavutetaan miljoonaluokan säästöt kuntasektorille

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu laaja-alainen toimenpidesuunnitelma, joka sisältää yhteistyötä, viestintää, liikennekasvatusta ja liikenneympäristön turvallisuuden parantamistoimenpiteitä. Toimenpiteiden toteuttamisvastuu jakautuu toimenpiteen luonteesta riippuen kuntasektorille, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, Liikenneturvalle, poliisille tai muille sidosryhmille. 
Suunnitelman vaikutustenarvioinnin perusteella voidaan todeta, että keinot asetettujen tavoitteiden saa-vuttamiseksi ovat olemassa, mutta tavoitteisiin pääseminen edellyttää erittäin suuria panostuksia kaikilla liikenneturvallisuustyön osa-alueilla – erityisesti liikennekäyttäytymiseen ja yhteistyöhön kohdistuvien toimenpiteiden osalta. Liikenneympäristöön kohdennetut toimet ovat nekin tärkeitä, mutta niillä voidaan saavuttaa vain pieni osa asetetusta onnettomuuksien vähenemän tavoitteesta. Koetun turvallisuuden osalta turvallisen liikenneympäristön vaikutus on kuitenkin sitäkin merkittävämpi. Liikenneturvallisuuden parantuminen suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti tarkoittaisi karkeastikin arvioiden mil-joonaluokan säästöjä kuntasektorille.

Työ liikenneturvallisuuden parantamiseksi aloitettiin jo suunnitelman aikana ja jatkuu yhteistyössä 2021

Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan aikana vuonna 2020 Paraisten kaupunkiin perustettiin poikki-hallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä. Työryhmä on jo kokoontuneet ja työryhmän tavoitteiden saa-vuttamiseksi otetaan käyttöön liikenneturvallisuuskoordinaattori, joka jalkauttaa suunnitelmassa esitetty-jen toimenpiteiden käytäntöönpanoa yhdessä mm. kunnan ja Liikenneturvan kanssa.
Liikenneympäristön parantamiskohteita esitettiin Paraisille noin 90 kpl. 
Kaikki suunnitelma-aineistot ovat nähtävillä TÄÄLLÄ.
 

Lisätietoja:
Paraisten kaupunki, Matias Jensén, matias.jensen(at)pargas.fi, puh. 044 358 5724 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jaakko Klang, jaakko.klang(at)ely-keskus.fi, puh. 040 082 4207
Ramboll Finland Oy, Mikko Lautala, mikko.lautala(at)ramboll.fi, puh. 040 528 7909