Sisältöjulkaisija

null Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville Kirkkosalmenrannan kaupunginosassa
09.09.2021

Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville

Seuraavan kaavoitushankkeen laatiminen on aloitettu:

-    Asemakaavamuutos osalle korttelia 5 Kirkkosalmenrannan (34) kaupunginosassa Paraisilla, ”Aurinkokaari”

Kaavahanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Hankkeen valmisteluaineisto on luonnoksena nähtävillä. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla TÄÄLLÄ.
 
Mahdolliset mielipiteet kaavahankkeesta voi toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Mielipiteet voi myös toimittaa sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi.

9.9.2021
Kaavoitusyksikkö