Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevat kaavat

Sen jälkeen, kun rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt kaava- tai kaavamuutosehdotuksen, ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi, tai jos kyseessä on pieni muutosalue, jonka merkitys on vähäinen, nähtävilläoloaika voidaan määrätä kahdeksi viikoksi. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallinen muistutus julkipanoaikana. Muistutus on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle ennen ehdotuksen nähtävilläoloajan umpeutumista.

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Valmisteluvaiheen kuuleminen voidaan kuitenkin järjestää jo kaavaluonnoksen valmistumisen jälkeen osallisten mielipiteiden kartoittamiseksi jo tässä vaiheessa. Valmisteluvaiheen kuuleminen toteutetaan yleensä laajojen kaava-alueiden ollessa kyseessä, koska tuolloin saattaisi mm. osallisten suuresta määrästä johtuen olla vaikea käydä aktiivista vuoropuhelua kaavatyön kuluessa.

Parhaillaan nähtävillä olevat kaavat löytyvät alta:


Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevat kaavat

Kaavat nähtävänä

NÄHTÄVÄNÄ

Seuraava kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville:

-    Ranta-asemakaava tilalle Stora Börsskär II 1:35 Korppoon Lempersjössä

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 11.6 – 12.7.2021 kaupungin verkkosivuilla, KATSO ALLA.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta tulee toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi, ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

10.6.2021
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Rantarakentamisselvitys
Luontoselvitys (ruotsiksi)
Muistio viranomaisneuvottelusta
Vastine kaavaluonnoksen palautteeseen