Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevat kaavat

Sen jälkeen, kun rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt kaava- tai kaavamuutosehdotuksen, ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi, tai jos kyseessä on pieni muutosalue, jonka merkitys on vähäinen, nähtävilläoloaika voidaan määrätä kahdeksi viikoksi. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallinen muistutus julkipanoaikana. Muistutus on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle ennen ehdotuksen nähtävilläoloajan umpeutumista.

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Valmisteluvaiheen kuuleminen voidaan kuitenkin järjestää jo kaavaluonnoksen valmistumisen jälkeen osallisten mielipiteiden kartoittamiseksi jo tässä vaiheessa. Valmisteluvaiheen kuuleminen toteutetaan yleensä laajojen kaava-alueiden ollessa kyseessä, koska tuolloin saattaisi mm. osallisten suuresta määrästä johtuen olla vaikea käydä aktiivista vuoropuhelua kaavatyön kuluessa.

Parhaillaan nähtävillä olevat kaavat löytyvät alta:


  NÄHTÄVÄNÄ

Seuraavat kaavaehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville:

-    Asemakaavan muutos korttelissa 230 tontilla 1 Klockarbergenin (102) kaupunginosassa Nauvossa, Nagu Distillery. Kaava edellyttää maankäyttösopimusta.
-    Asemakaava ja asemakaavan muutos Isoniityn (26) kaupunginosan koillisosaan Paraisilla. Kaava saattaa edellyttää maankäyttösopimuksia.

Ehdotukset ovat julkisesti nähtävillä 9.2. – 11.3.2024 kaupungin verkkosivuilla, KATSO ALLA.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksista tulee toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi, ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

8.2.2024
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Nagu Distillery:
Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus liitteineen

Paraisten Isoniitty:
Kaavaehdotus merkkienselityksineen
Kaavaselostus liitteineen


 

Kaavat nähtävänä