Sisältöjulkaisija

null Veneväylän alikulkukorkeusrajoitus Lillholmenin läppäsillan kohdalla on poistunut
15.09.2022

Lillholmenin läppäsillan nostosylinterien laakerinvaihtotyö on suoritettu onnistuneesti ja avattava teräsläppä on otettu uudelleen veneliikenteen käyttöön.
Haverö-Högen veneväylän alikulkukorkeusrajoitus 6m sillan kohdalla poistuu.

Ville Järviö
projekti-insinööri
ville.jarvio@kreate.fi
+358 41 730 8911