Innehållspublicerare

null Höjdbegränsningen i farleden vid Lillholmens klaffbro har upphört
15.09.2022

Arbetet med att byta lagren i lyftcylindrarna på Lillholmens klaffbro har slutförts framgångsrikt och den öppningsbara stålklaffen har åter tagits i bruk för båttrafik.
Höjdbegränsningen vid bron i farleden Haverö-Högen har därmed upphört.

Ville Järviö
projektingenjör
ville.jarvio@kreate.fi
+358 41 730 8911