Sisältöjulkaisija

null Paraisten kaupungin luottamushenkilöorganisaatio ja viranhaltijaorganisaatio 1.1.2023 alkaen
27.06.2022

Paraisten kaupungin organisaatiouudistus on tullut ajankohtaiseksi vuoden 2023 alusta voimaan tulevan hyvinvointialueuudistuksen vuoksi. Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle vuonna 2023 lähes puolittaa kaupungin organisaation. Isona muutoksena voidaan mainita myös TEpalvelujen siirtäminen kuntien vastuulle vuonna 2024. Vastaavasti kaupunginvaltuusto on äskettäin hyväksynyt kaupungin uuden strategian, joka toimii luonnollisesti pohjana myös tälle kehittämistyölle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uudet mallit ja päätti 20.6.2022, että Paraisten kaupungin luottamushenkilöorganisaatio ja kaupungin viranhaltijaorganisaatio muutetaan 1.1.2023 lukien alla olevan kuvan mukaiseksi.

Tästä voit lukea koko päätöksen.