Innehållspublicerare

Aktuellt

Planen för höghuskvarteret Norra Famnen i Pargas stadskärna vinner laga kraft

Detaljplanen för kvarteret Norra Famnen i Pargas centrum vann laga kraft i början av oktober. Målet med detaljplaneändringen har varit att förtäta centrumområdet och placera nya bostäder intill de centrala tjänsterna i stadskärnan.

Läs mer

Sjukvårdsdistriktet uppmanar alla som ännu inte vaccinerat sig att ta vaccinet mot corona

Antalet coronaviruspositiva och coronavirusexponerade är högt i Egentliga Finland. Belastningen på sjukhus- och intensivvården är hög, likaså arbetet inom smittspårningen.  90% av alla som behövt intensivvård är ovaccinerade. 

Läs mer