Innehållspublicerare

null Välkommen till småbarnspedagogiken, förskolan och skolans första klass i Pargas stad!
08.02.2024

Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken

Den nya verksamhetsperioden startar i augusti. Sista ansökningsdagen för höstens ansökan om plats inom småbarnspedagogiken och ansökan om intern förflyttning är 29.2.2024. Ansökan om plats görs elektroniskt, ansökningsinfo på stadens hemsida. Tilläggsuppgifter www.pargas.fi/sv/smabarnspedagogik eller tfn 040 589 8551.

Anmälan till förskola

Barn som är födda år 2018 och de barn som har fått uppskov med skolstarten anmäls till förskoleundervisning för 6-åringar för läsåret 2024–2025. Förskolan inleds 12.8.2024. 

Anmälan till förskola görs elektroniskt 12–29.2.2024, ansökningsinfo på stadens hemsida. 2018 födda barn får vecka 6 ett brev som innehåller anvisningar om anmälan till förskolan. Tilläggsuppgifter www.pargas.fi/forskoleundervisning eller tfn 040 589 8551.

Anmälan till åk 1

Anmälan till den grundläggande utbildningen gäller:
-    alla 2017 födda barn, samt
-    barn födda 2016 som beviljats uppskov med skolstart
-    barn födda 2018 som anhåller om att få inleda skolgången ett år tidigare

Anmälan till årskurs 1 görs elektroniskt 12–18.2.2024 (v. 7) i webbtjänsten Wilma.

Ett brev med uppgifter om läroplikt och närskola skickades per post vecka 5 till barn födda 2017. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan i Wilma.

Läsåret 2024–2025 inleds måndag 12.8.2024. Skolornas rektorer och skolbyrån, tfn 040 488 5759, ger vid behov närmare uppgifter, www.pargas.fi/anmalan-till-skola.
Uppgifter om skolskjutsar tfn 040 488 5747.

Understöd för ordnande av skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansökan gäller läsåret 2024-2025. Understödet gäller ordnande av verksamhet för elever i åk 1 och 2 samt elever som erhåller särskilt stöd.

Ansökningsblankett och tilläggsuppgifter bildningen@pargas.fi. Ansökningstiden utgår 15.2.2024 kl. 14.00.