Innehållspublicerare

null Hälsovårdens telefonlinjer överbelastade
07.10.2020

Hälsovården i Pargas stad informerar

Hälsostationerna beklagar över att telefonlinjerna är överbelastade. Orsaken är mycket samtal gällande coronaviruset; dessa samtal är långa och kräver mycket arbete av vårdpersonalen. 

  • Vid akuta, jourmässiga ärenden ska man ringa till numret 02 454 5220 vardagar kl. 8 – 16. 
  • Sedvanlig tidsbokning: tfn 02 454 5222 vardagar kl. 9 – 13.
  • I brådskande nödsituation ring 112!

Vi påminner om att det även går att boka vissa tider elektroniskt via stadens webbtjänst, som till exempel tider till laboratorium för provtagning, telefontid till läkare https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/etjanster

Vi jobbar för att förbättra servicen. Tack för er förståelse!