Innehållspublicerare

null Stadens odlingslotter i Tennby fördelas på nytt
25.03.2021

Stadens odlingslotter i Tennby fördelas på nytt

Pargas stads odlingslotter i Tennby fördelas på nytt under våren. Teknik enheten begär odlingsintresserade anmäla sitt intresse av att hyra en odlingslott. Också de som önskar fortsätta att odla ska anmäla sitt intresse.

Ta kontakt med grönserviceplanerare Daniel Falck före den 9.4., daniel.falck@pargas.fi, tel. 040-488 5686. Regler för odlingslotterna finns HÄR