Innehållspublicerare

null Pargas stads verksamhet under coronatider
07.04.2021

PARGAS STADS VERKSAMHET UNDER CORONATIDER

Skolorna

Den regionala coronakoordineringsgruppen rekommenderar att alla elever som åker skolskjuts ska använda munskydd. Coronagruppen i Pargas följer samma linje och ger motsvarande rekommendation för alla skjutseleverna i Pargas, oberoende av ålder. 

Idrottsverksamhet

Stadens kunditionssalar i PIUG, Nagu, Korpo och Houtskär är stängda fram till den 14.4.2021 pga epidemiläget.

PIUG bollhallen, övriga bollhallar och skolornas gymnastiksalar är i användning för ledd juniorverksamhet (barn födda 2008 och yngre), men vuxna personers motionsverksamhet är inhiberad. Samma restriktioner gäller för ishallen. Begränsningen gäller fram till 14.4.2021.

Utomhusidrottsplatserna är öppna som normalt, men man ska hålla säkerhetsavstånd.

Ungdomsgårdarna

Ungdomsgårdarna håller öppet från och med den 6.4.2021 då högstadiet och 2. stadiet återgår till närundervisning i Pargas. Verksamheten på ungdomsgårdarna utvärderas regelbundet och kan inte föreskrifter om hygien och avstånd efterföljas stängs ungdomsgårdarna. Munskydd rekommenderas för barn och unga från 12 år uppåt. Där man verkar i sammansatta klasser gäller rekommendationen från åk 5 uppåt.

Kulturutrymmen och muséer

Kulturutrymmen och museer är stängda, undantaget för barn och ungas (under 18 år) hobbyverksamhet. Där skall beaktas UKM och THL:s anvisningar för att ordna, begränsa och avbryta hobbyverksamhet för barn och unga. Begränsningen gäller fram till 14.4.2021.

Biblioteket

Bibliotekens service begränsas fram till 18.4.2021. Bibliotekens kundbetjäningstider är de samma som tidigare. Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö bibliotek är öppet endast med personal, meröppna funktionen är inte i bruk.

 • Du kan besöka biblioteket i högst 15 minuter. Vi rekommenderar snabba och korta besök.
 • Du kan inte vistas eller spendera tid i biblioteket. Sittplatserna i biblioteken är inte tillgängliga och tidningsläsesalen är stängd.
 • Du kan använda dator för nödvändiga ärenden.
 • Du måste hålla avstånd, tvätta händerna och vi rekommenderar starkt att du bär munskydd.

Vi följer med antalet besökare och kan vid behov begränsa tillträdet till biblioteket.

Vi rekommenderar att du reserverar material på www.blanka.fi eller kontaktar oss per e-post eller telefon.

Du hittar våra senaste nyheter och alla öppettider på nätbiblioteket. 

Stadshuset och områdeskontoren

Stadshusets Servicepunkt är öppen mån-ons kl. 9-16, tors kl. 9-17 och fre kl. 9-15. Områdeskontoren är öppna enligt överenskommelse, tid kan bokas per telefon eller e-post.

Man kan kontakta alla servicerådgivarna per telefon, e-post och via chattjänsten på stadens webbplats. 

 • Servicepunkten, stadshuset, tfn 040 488 6026, arja.toyryla at pargas.fi
 • Nagu områdeskontor, tfn 040 488 6022, viveca.smeds-aalto at pargas.fi
 • Korpo områdeskontor tfn 040 488 6020, tarja.santavuori-sirkia at pargas.fi
 • Houtskärs områdeskontor tfn 040 488 6021, petra.ohman at pargas.fi
 • Iniö områdeskontor, tfn 044 066 7835, asa.knuts at pargas.fi

Utdelning av munskydd

THL har gett en rekommendation om att medborgarna ska använda ansiktsmask i situationer där avstånden inte kan hållas för att skydda andra människor. Att använda ansiktsmask är ett sätt att förebygga spridningen av coronaviruset. 

Det är fortfarande av största vikt att man håller 1–2 meters säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk, samt att undvika att röra vid ansiktet!

Var och en ansvarar själv för att skaffa munskydd, men Pargas stad delar ut gratis munskydd för de mindre bemedlade och för de mest utsatta invånarna enligt följande:

 • Pargas Servicepunkt (Strandvägen 28, Pargas) mån-fre kl. 9-11
 • Seniorum, rådgivningscentralen för seniorer (Strandvägen 30, Pargas) mån-fre kl. 9-11
 • Nagu områdeskontor (Brinkasvägen 1) enligt överenkommelse
 • Houtskärs områdeskontor (Näsbyvägen 214) enligt överenkommelse
 • Iniö områdeskontor (Iniövägen 590) enligt överenkommelse
 • Korpo områdeskontor (Handelsmansvägen 1) enligt överenkommelse

Video: anvisningar för hur man använder ansiktsskydd (på finska): https://www.youtube.com/watch?v=TEyRtvIJqII&feature=youtu.be 

Frågor och svar om ansiktsskydden:
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/rekommendation-for-medborgare-om-att-anvanda-ansiktsmasker/fragor-och-svar-om-ansikstsmasker  

Lunchrestaurangen Pratglad

i den tredje våningen i stadshuset fortsätter sin verksamhet som vanligt, se närmare information: http://www.matglad.fi/lunch

Äldreomrorgen

De rehabiliterande dagverksamheterna Solgläntan och Seniorstugan inom stadens äldreomsorg tar emot högst så många kunder per dag att det sammanlagda antalet personer i samma utrymme inte överskrider 6 personer. De kunder som inte kan delta i verksamheten pga. corona restriktionerna, får i stället hemvård efter behov. Dessa restriktioner gäller t.o.m. 26.4.2021.

Terapibassängen

Restriktioner för verksamheten gällande terapibassängen i Folkhälsanhuset. Endast fysioterapi och medicinsk rehabilitering är tillåten. Högst 6 personer får delta i gruppverksamhet gällande personer födda 2007 och äldre. Dessa restriktioner gäller t.o.m. 26.4.2021.

Socialcentralen

Tag kontakt med socialarbetare eller socialhandledare under deras telefontider och kom överens om telefonmottagningstid. Vi undviker kundbesök på byrån.

Telefontider till socialarbetare och socialhandledare:

 • Måndagar kl.13.15-14.00
 • Onsdagar - fredagar kl.9.30-10.00

Socialarbetare:
Kristina Nordström A – J, 040 488 5574
Karin Högnäs K – Q, 040 488 5576
Maria Wallin R – Ö, barnfamiljer, skärgården, 040 488 5596
Micaela Strömborg R – Ö, flyktingfamiljer, 040 488 5997
Harri Keränen, missbruksvård, 044 358 5710

Socialhandledare:
Socialhandledarnas telefonrådgivning i akuta situationer fr.o.m 1.11.2020:

 • Måndagar kl 10-11 Sara Särkelä 040 488 5694, förmedlingskonto
 • Tisdagar   kl 13-14 Arja Santapukki 040 488 5961
 • Torsdagar kl 10-11 Paula Kejo 040 488 6089
   

Familjeenheten

Socialarbetarna har telefontid måndag - onsdag samt fredag kl. 9.15-9.45.

Socialarbetare 

 • Thomas Karlsson, 040 488 6007
 • Katinka Blomqvist,  040 488 6008
 • Kristina Rainio, 040 488 5571 
 • Raakel Sjöroos, 040 488 6035
 • Liisa Äikäs 040 488 6005  
 • Anna Tähtinen 040 488 6004

Socialhandledare

 • Sandra Blomqvist, 050 383 4984
 • Ulrika Vaihinen, 040 488 6009
 • Heidi Svahnström, 040 488 5999
 • Aurora Bisopoulou, 040 488 6006
 • Mari Asplund, 044 358 5822

Familjearbetare

 • Pia Cederholm och Susanna Sandell, 046 922 0062

Ankarhuset

 • Servicehandledare för barnfamiljer Maria Wallin, 050 354 2600
 • Familjearbetare Sabine Mattila, 044 358 5992
   

Be om hjälp - knappen

Be om hjälp-knappen är en elektronisk servicekanal med låg tröskel för barnfamiljer. Genom att trycka på knappen kan vem som helst fråga om råd eller be om service, be om att bli kontaktad eller fråga någonting – när som helst, var som helst. Tryck på knappen - vi kontaktar dig inom en vardag!

Familjehuset Ankaret

Barnfamiljer får fortfarande vända sig till personalen i ankarhuset. Kontakta oss som vanligt under vår telefontid. Då ni skickar e-post och textmeddelanden till oss, ringer vi er därefter. Om extra stöd behövs skapar vi en lämplig stödform tillsammans med er!

Ifall ni har frågor eller ni vill diskutera, kan ni kontakta servicehandledaren för barnfamiljer, Maria Wallin, tfn 050 354 2600.

I Åbolands familjerådgivning stöder vi barnfamiljer som vanligt. Vi får sköta akuta familjesamtal på vår mottagning, men allt annat stöd sker via telefon. 

De som hjälper och stöder barnfamiljer få konsultativ hjälp från oss. Ring utan att säga barnfamiljens namn, så kan vi stöda till exempel om växelverkan har knutit sig eller det önskas en ny synvinkel i situationen mm. Tillsammans hittar vi lättare ny förståelse och nya tillvägagångssätt.
Vik. psykolog Wilma Nurminen tel. 044 358 5709 och socialarbetare Inkeri Mäkinen tel. 044 358 5819 (tfn.tid mån och ons kl. 12-13)

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynens instruktioner under coronatiden:

 • Eftersom vi arbetar på distans önskar vi att du alltid kommer överens om möten på förhand.
 • Vi träffar dig gärna på byggplatsen.
 • Du får rådgivning per telefon, e-post och möten i Teams.
 • Du kan boka en telefontid via tidsbokningsprogrammet på stadens webbplats .
 • Du kan boka syner via e-post eller genom att ringa kundtjänstnumret 040 488 6080 kl. 9–15 (fredagar 9–14).
 • Ansökningar och anmälningar skickas elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi. Pappersdokument kan skickas per post till Strandvägen 28, 21600 Pargas eller lämnas i postlådan i stadshusets entré eller i Korpo områdeskontors postlåda.
 • Behandlingen av lov och tillstånd fortsätter som normalt.
 • Undantagsvis anslås besluten också på stadens hemsida.
 • För tillfället tar byggnadstillsynen inte emot kopierings- eller skanningsarbeten.

Syner

 • Syner genomförs utomhus och på byggarbetsplatser.
 • Byggnadsinspektörerna genomför syner utomhus och beaktar säkerhetsavstånd. Var vänlig och flytta din tid för syn om du är sjuk, blivit utsatt för smittan, är i karantän eller varit utomlands på senaste tiden.
 • Säkerhetsavstånd iakttas då syner genomförs inomhus och endast de väsentliga personerna bör vara på plats, bl.a. ansvarig arbetsledare och byggherrens representant.
 • Det är viktigt att den ansvarige arbetsledaren alltid har med sig stämplade ritningar att visa upp. Detta gäller även utmärkningen av byggnadens plats!
 • Ritningarna får även vara i elektronisk form.

Vi använder ansiktsskydd, gör det du också!