Innehållspublicerare

null Pargas stads verksamhet under coronatider
16.10.2020

PARGAS STADS VERKSAMHET UNDER CORONATIDER

Från och med den 1 juni får bl.a. följande offentliga lokaler öppna: kommunala museer, teatrar, kulturhus, bibliotek, bokbussar, fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler. Fritidsanläggningar utomhus har öppnats från och med den 14 maj med iakttagande av begränsningarna av sammankomster. 

Stadshuset och områdeskontoren

Stadshusets Servicepunkt är öppen mån-ons kl. 9-16, tors kl. 9-17 och fre kl. 9-15. Områdeskontoren är öppna enligt överenskommelse, tid kan bokas per telefon eller e-post.

Man kan kontakta alla servicerådgivarna per telefon, e-post och via chattjänsten på stadens webbplats. 

 • Servicepunkten, stadshuset, tfn 040 488 6026, arja.toyryla at pargas.fi
 • Nagu områdeskontor, tfn 040 488 6022, viveca.smeds-aalto at pargas.fi
 • Korpo områdeskontor tfn 040 488 6020, tarja.santavuori-sirkia at pargas.fi
 • Houtskärs områdeskontor tfn 040 488 6021, petra.ohman at pargas.fi
 • Iniö områdeskontor, tfn 044 066 7835, asa.knuts at pargas.fi

Utdelning av ansiktsskydd

THL har gett en rekommendation om att medborgarna ska använda ansiktsmask i situationer där avstånden inte kan hållas för att skydda andra människor. Att använda ansiktsmask är ett sätt att förebygga spridningen av coronaviruset. 

Det är fortfarande av största vikt att man håller 1–2 meters säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk, samt att undvika att röra vid ansiktet!

Var och en ansvarar själv för att skaffa munskydd, men Pargas stad delar ut gratis munskydd för de mindre bemedlade och för de mest utsatta invånarna enligt följande:

 • Pargas Servicepunkt (Strandvägen 28, Pargas) mån-fre kl. 9-11
 • Seniorum, rådgivningscentralen för seniorer (Strandvägen 30, Pargas) mån-fre kl. 9-11
 • Nagu områdeskontor (Brinkasvägen 1) enligt överenkommelse
 • Houtskärs områdeskontor (Näsbyvägen 214) enligt överenkommelse
 • Iniö områdeskontor (Iniövägen 590) enligt överenkommelse
 • Korpo områdeskontor (Handelsmansvägen 1) enligt överenkommelse

Video: anvisningar för hur man använder ansiktsskydd (på finska): https://www.youtube.com/watch?v=TEyRtvIJqII&feature=youtu.be 

Frågor och svar om ansiktsskydden:
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/rekommendation-for-medborgare-om-att-anvanda-ansiktsmasker/fragor-och-svar-om-ansikstsmasker  

 

Lunchrestaurangen Pratglad

i den tredje våningen i stadshuset fortsätter sin verksamhet som vanligt, se närmare information: http://www.matglad.fi/lunch

Socialcentralen

Kunderna betjänas med förlängda telefontider. Tag kontakt med socialarbetare eller socialhandledare under deras telefontider och kom överens om telefonmottagningstid. 
Vi undviker kundbesök på byrån.

Telefontider till socialarbetare och socialhandledare:

 • Måndagar kl.13.15-14.15
 • Tisdagar kl.13.15-14.15
 • Onsdagar-fredagar kl.9.30-10.30

Socialarbetare:

 • Kristina Nordström A – J, tfn 040 488 5574
 • Karin Högnäs K – Q, tfn , 040 488 5576
 • Maria Wallin R – Ö, barnfamiljer, skärgården, tfn 040 488 5596
 • Micaela Strömborg R – Ö, flyktingfamiljer, tfn 040 488 5997
 • Harri Keränen, missbruksvård, tfn 044 358 5710

Socialhandledare:

 • Ida Merilä, tfn 040 488 6089
 • Arja Santapukki, tfn 040 488 5961
 • Sara Särkelä, tfn 040 488 5694, förmedlingskonto

Familjeenheten

På grund av den exceptionella situationen har vi nu förlängt våra telefontider. Måndag – fredag svarar vi i telefonen i mån av möjlighet kl. 9-15:

Socialarbetare 

 • Thomas Karlsson, tfn 040 488 6007
 • Katinka Blomqvist,  tfn 040 488 6008
 • Lona Kaisti, tfn 040 488 6005
 • Kristina Rainio, tfn 040 488 6004
 • Raakel Sjöroos, fn 040 488 6035

Socialhandledare

 • Sandra Blomqvist, tfn 050 383 4984
 • Ulrika Vaihinen, tfn 040 488 6009
 • Heidi Svahnström, tfn 040 488 5999
 • Aurora Bisopoulou, tfn 040 488 6006
 • Pia Nylund-Gabrielsson, tfn 044 358 5822

Familjearbetare

 • Sabine Mattila, 044 358 5992
 • Pia Cederholm, tfn 040 488 5578

Be om hjälp - knappen

Be om hjälp-knappen är en elektronisk servicekanal med låg tröskel för barnfamiljer. Genom att trycka på knappen kan vem som helst fråga om råd eller be om service, be om att bli kontaktad eller fråga någonting – när som helst, var som helst. Tryck på knappen - vi kontaktar dig inom en vardag!

Familjehuset Ankaret

Barnfamiljer får fortfarande vända sig till personalen i ankarhuset. Kontakta oss som vanligt under vår telefontid. Då ni skickar e-post och textmeddelanden till oss, ringer vi er därefter. Om extra stöd behövs skapar vi en lämplig stödform tillsammans med er!

Ifall ni har frågor eller ni vill diskutera, kan ni kontakta servicehandledaren för barnfamiljer, Maria Wallin, tfn 050 354 2600.

I Åbolands familjerådgivning stöder vi barnfamiljer som vanligt. Vi får sköta akuta familjesamtal på vår mottagning, men allt annat stöd sker via telefon. 

De som hjälper och stöder barnfamiljer få konsultativ hjälp från oss. Ring utan att säga barnfamiljens namn, så kan vi stöda till exempel om växelverkan har knutit sig eller det önskas en ny synvinkel i situationen mm. Tillsammans hittar vi lättare ny förståelse och nya tillvägagångssätt.
Vik. psykolog Wilma Nurminen tel. 044 358 5709 och socialarbetare Inkeri Mäkinen tel. 044 358 5819 (tfn.tid mån och ons kl. 12-13)

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen fortsätter att delvis jobba på distans, så boka ALLTID tid förrän du kommer på plats. Möte med kunder endast i mötesrum. 

Rådgivning

 • All rådgivning sköts per telefon, e-post, i mötesrum eller på byggarbetsplatsen.
 • Kundservice per telefon, på numret 040 488 6080  vardagar kl. 9–15 ( fre 9-14)
 • Alla handlingar och ansökningar skickas per post eller via lupapiste.fi.  Man kan även lämna in handlingarna till stadhusets info.
 • Post kan lämnas i postlåda vid dörren till biblioteket i stadshuset, Strandvägen 28.
 • Post kan också lämnas i en postlåda vid huvuddörren till skärgårdskontoret i Korpo.
 • Alla möten hålls på distans om möjligt
 • Behandling av lov och tillstånd fortsätter som vanligt.
 • Undantagsvis anslås besluten även på stadens webbplats
 • För tillfället tar vi inte emot kopierings- och skanningsarbeten

Syner

 • Syner utomhus och på byggarbetsplatser utförs som vanligt.
 • Inspektörerna utför syner utomhus med beaktande av säkerhetsavstånden. Vänligen flytta er syntidpunkt om ni blir sjuka, utsatta eller om ni inom närmaste tiden vistats utomlands
 • Syner inomhus görs enligt givna råd om säkerhetsavstånd, vid syner bör endast den ansvarige arbetsledaren samt byggherrens representant närvara.
 • Viktigt, den ansvarige arbetsledaren bör alltid ha med de stämplade ritningarna på synerna, även på lägessynerna! 

Planerna kan också vara i elektroniskt format.

Kontakt får man via

 • att boka telefontid via bokningsprogrammet, så ringer inspektören/granskningsingenjören upp,
 • via kundservicen 040 488 6080
 • eller per e-post.
   

Biblioteket

 • Vi rekommenderar att du använder ansiktsmask då du besöker biblioteket. 
 • Kom ihåg säkerhetsavståndet till andra kunder och till personalen.
 • Det är viktigt med noggrann handhygien. Använd handdesinfektionsmedel, som finns tillgängligt i biblioteket.
 • Undvik köbildning genom att ta i beaktande säkerhetsavståndet.
 • Sittplatsernas antal i biblioteket har minskats.
 • Kundbetjäningen sker bakom plexiglas vid betjäningsdisken.
 • Om du inte vill komma till biblioteket själv, kan du ge ditt bibliotekskort åt någon annan som kan låna och hämta reservationer åt dig.

Du hittar våra senaste nyheter och alla öppettider på nätbiblioteket.