Innehållspublicerare

null VIKTIG INFORMATION OM CORONAVIRUSET OCH FRÅN HÄLSOVÅRDEN
31.03.2020

Pargas stad förbereder sig för coronaviruset på många sätt och strävar för sin del efter att fördröja ett utbrott av epidemin:

 

Hälsocentralen informerar om coronaviruset

(31.3.2020)

Viruset förorsakar influensaliknande symtom i luftvägarna, feber, muskelvärk, hosta och andnöd. En del insjuknade kan drabbas av lunginflammation. Inkubationstiden är vanligtvis 4–5 dygn, men kan vara t.o.m. 14 dygn. Därtill kan smittspridning ske redan ett dygn innan symtomen uppträder.  En smittad kan överföra smittan vidare till  2-3 nya fall. 

Risken för smitta har ökat i hela Finland, alla smittkedjor är inte längre kända.  En del smittade har insjuknat efter utlandsresa eller efter närkontakt med en person som har diagnostiserats med coronavirus. Därtill ökar antalet samhällssmittor, dessa  kommer att bli vanligare. 
Du kan följa med uppdaterad information via Institutet för hälsa och välfärds hemsida https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19  och sjukvårdsdistriktets hemsida www.vsshp.fi. Hälsocentralerna samarbetar med sjukvårdsdistriktet och följer de direktiv som Institutet för hälsa och välfärd ger ut. Vid hälsocentralen tar dejourerande läkare, ofta i samråd med sjukvårdsdistriktets infektionsläkare, ställning till vem som behöver testas. Detta är närmast de som behöver sjukhusvård. 

Ifall du har symtom som kräver vård, skall du ringa till hälsocentralen, inte gå dit direkt på besök. Per telefon får du information om hur vården går vidare. 

Vid lindriga symtom på luftvägsinfektion, skall du vila och stanna lugnt hemma. Hålls hemma tills symtomen gått över. Kontakta hälsocentralen om du får andnöd eller ditt allmäntillstånd försämras. För tillfället insjuknar ännu en del i A-influensa och RSV-virus. Därtill reagerar redan vissa personer på pollen som börjar finnas i luften.

Vid insjuknande i coronavirus får 80 % av de insjuknade lindriga symtom, 14% kan få  allvarligare symtom med lunginflammation och/eller andnöd, 6%  får kritiska symtom. Endast ca 2% av alla rapporterade fall har gällt personer under 19 år  (THL). Äldre och personer med grundsjukdomar har ökad risk för mer allvarligt insjuknande. Till riskgrupperna hör personer med svår hjärtsjukdom, lungsjukdom i dålig vårdbalans, diabetes med organskador, kronisk lever- eller njurinsufficiens, sjukdom som nedsätter immuniteten, t.ex. leukemi eller lymfom, och medicinering som sänker motståndskraften (t.ex. hög dos av kortison). Andra riskfaktorer som sänker lungkapaciteten är sjuklig övervikt och daglig rökning.

När epidemin framskrider kommer vi att koncentrera oss på dem som är akut insjuknade och behöver vård. Ärenden som är mindre akuta skjuts upp. Vi har redan avbokat vissa besök och t.ex. årskontroller görs av läkare per telefon. 

I Pargas hälsocentral har vi upprättat en infektionspoliklinik med egen ingång. Ingången är ca 25 meter till höger från huvudingången. Alltid telefonkontakt före besöket!
Liknande infektionspolikliniker öppnas så småningom även vid skärgårdens hälsostationer. 

Hälsocentralernas övriga jourverksamhet fungerar normalt. Om du har symtom som kräver vård, ta kontakt per telefon till jouren för bedömning av vårdbehovet.  

 • Pargas hälsocentral, tel. 02 454 5220, vardagar kl. 8–16
  (svarar för hela området; Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö) 
   
 • Åbo universitetscentralsjukhus samjour, tel. 02 313 8800
   
 • Social- och hälsovårdsministeriets nationella telefonrådgivning ger allmän information om coronaviruset, tel. 0295 535 535, vardagar kl. 8–21, lördagar kl. 9–15.

Coronavirussmitta såsom även andra luftvägsinfektioner kan man bäst förebygga genom god hand- och hostningshygien. Hosta eller nys mot din egen överarm eller i en engångspappersnäsduk som du direkt slänger. Rör inte dina ögon, näsa eller mun om du inte just har tvättat händerna. Tvätta händerna med tvål och vatten, ofta och tillräckligt länge. Du skall alltid tvätta händerna när du kommer in utifrån, före matlagning och måltider, efter toalettbesök eller när du hostat eller nyst. Om du inte har tillgång till handtvätt kan du också använda handdesinfektionsmedel. 

Pargas så som hela Finland bereder sig på epidemi. Denna epidemi kommer att framskrida i olika takt på olika håll i landet. För att minska antalet insjuknade är det viktigt att alla kommuninvånare följer alla givna myndighetsrekommendationer. Personer i riskgrupp och +70-åringar skall undvika närkontakter. Samma gäller barn, ungdomar och vuxna skall undvika sammankomster och närkontakter. Om du har varit utomlands, skall du undvika kontakter i 14 dygn, hålla dig i karantänliknande förhållanden hemma. Allas insats behövs för att minimera smittspridningen. Vi är alla värdefulla och vi har alla nu en viktig uppgift att fylla. 

Munhälsovården informerar

(25.3.2020)

Vi ställer tillfälligt in/inhiberar vår icke-brådskande tandvård (t.ex. granskning, plombering, borttagning av tandsten, tandreglering). Vi kommer att avboka tiderna per telefon, sms och/eller med brev. Patienterna får nya tider per post. För tillfället kan man inte boka nya tider till icke-brådskande tandvård. Med dessa åtgärder vill vi skydda våra patienter och vår personal mot coronavirus.

Munhälsovårdens jourverksamhet fungerar, men med striktare vårdkriterier. I dessa tider är den egna dagliga hemvården av tänderna ännu viktigare, för att undvika inflammationer och infektioner i munnen. Vid akuta besvär kontakta tandvårdscentralens tidsbeställning, tfn 454 5300.


Rådgivningen informerar:

(31.3.2020)

Under undantagsförhållanden tar barnrådgivningen emot barn 0-12 månader. Vaccinationer ges i enlighet med vaccinationsprogrammet, boka tid hos hälsovårdaren. Rådgivning per telefon ges enligt möjlighet utöver telefontid. Gravidas besök på mödrarådgivningen utförs tills vidare som vanligt. Preventivrådgivning sköts via telefonkontakt.

Stanna hemma om du är sjuk. Till mödrarådgivningen bör du komma ensam. Besök på barnrådgivningen görs endast med en vuxen, syskon bör stanna hemma. 

Familjevägledningsgrupperna är annullerade tills vidare.

 • Kom ihåg god handhygien. Tvätta dina händer och använd handsprit då du kommer till mottagningen och när du går därifrån.
 • Håll fysiskt avstånd till andra personer i väntrummet

   

Hälsocentralens bäddavdelningar och boendeserviceenheter

Besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds.

Hälsocentralens bäddavdelningar (akut- och rehabiliterande samt Malmkulla bäddavdelning):
Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.

 

Har du ångest eller oro med anledning av coronaviruset?

Tanken på att få coronavirus väcker ångest eller rädsla hos många, även om viruset är ofarligt för de flesta. Här kan du läsa hur du kan tolerera oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset. 

 • Pargas väntelefon i samarbete med Röda Korset (fr.o.m. 1.4.2020)
  Vardagar kl. 9-11 och kl.16-18, tfn 010 408 27 60
   
 • Svenskspråkig kristelefon tfn 09 2525 0112. Telefonjouren är öppen mån, ons kl. 16-20 och 
  tis, tors och fre kl. 9-13.
   

Kom ihåg god hand- och hostningshygien!

Coronavirussmitta såsom även andra luftvägsinfektioner kan man bäst förebygga genom god hand- och hostningshygien.  Hosta eller nys mot din egen överarm eller i en engångspappersnäsduk. Rör inte dina ögon, näsa eller mun om du inte just har tvättat händerna. Tvätta händerna ofta och på rätt sätt. Du skall alltid tvätta händerna när du kommer in utifrån, före matlagning och måltider, efter toalettbesök, när du hostat eller nyst.   Om du inte har tillgång till handtvätt kan du också använda handdesinfektionsmedel.

 

hosta rätt affisch