Innehållspublicerare

null Meddelande om att planläggning inletts i Galtby i Korpo
09.09.2021

Meddelande om att planläggning inletts

Uppgörandet av följande planläggningsprojekt har inletts:

-    Stranddetaljplan för Dovre-Hagaplatå i Galtby i Korpo

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats HÄR.

Eventuella åsikter om projektet kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

9.9.2021
Planläggningsenheten