Innehållspublicerare

null Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende för Kyrksundsstrandens stadsdel
09.09.2021

Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende

Uppgörandet av följande planläggningsprojekt har inletts:

-    Ändring av detaljplan för del av kvarter 5 i Kyrksundsstrandens (34) stadsdel i Pargas, ”Solbågen”

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Projektets beredningsmaterial finns framlagt som utkast. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats HÄR.

Eventuella åsikter om projektet kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

9.9.2021
Planläggningsenheten