Innehållspublicerare

null Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Socialt arbete för vuxna hjälper klienten att reda upp sin ekonomi.

I en utmanande ekonomisk situation kan du kontakta socialarbetarna eller socialhandledarna. Inom socialt arbete hjälper man klienten att kartlägga sin ekonomiska situation och gå igenom sina inkomster och utgifter. Därtill hjälper och hänvisar socialt arbete klienterna att söka de förmåner som de kan vara berättigade till. Även förmedlingskonto, ekonomi- och skuldrådgivning och ekonomiskt stöd enligt prövning kan användas för att lösa klientens ekonomiska situation.

Grundläggande utkomststöd beviljas av FPA.

Grundläggande utkomststöd kan beviljas en person eller familj vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Grundläggande utkomststöd beviljas av FPA. Så här ansöker du om grundläggande utkomststöd.

Kompletterande och förebyggande utkomststöd beviljas av kommunen.

För att kunna ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd ska beslut om grundläggande utkomststöd ha fattats av FPA. Kompletterande eller förebyggande utkomststöd kan enligt prövning beviljas för utgifter som beror på särskilda behov eller förhållanden som man inte kan få grundläggande utkomststöd för.
Kompletterande utkomststöd beviljas enligt anvisningarna och förutsätter ett gällande beslut om grundläggande utkomststöd.
Förebyggande utkomststöd är ett arbetssätt inom socialt arbete som används som en del av det planmässiga arbetet.

Ekonomi- och skuldrådgivning

Hos ekonomi- och skuldrådgivningen kan man få hjälp att reda upp sin ekonomiska situation, förhandla om förlikning med fordringsägarna och ansöka om skuldsanering hos domstol.

Andra nyttiga webbsidor:
Utsökningsverket
Garantistiftelsen

Förmedlingskonto

Skötseln av klientmedlen hör i första hand till klienten själv. Förmedlingskonto är en tjänst inom socialt arbete där personalen inom socialväsendet sköter klientens penningtrafik. På så sätt kan man trygga t.ex. att klienten får bo kvar i sin lägenhet. Socialarbetaren eller socialhandledaren fattar beslut om förmedlingskontot med klientens samtycke. Tillsammans med klienten görs därtill upp en plan för förmedlingskonto.

Palveluiden haku

Tjänster

Inga resultat som matchar nyckelrodet hittades