Innehållspublicerare

null Utredning om olyckshändelse i lärcenter Brava
14.09.2023

Utredningen gällande de omkullfallna klädhängarna i lärcenter Brava förra veckan är klar. Det visade sig att de levererade produkthelheterna avviker från de planerade helheterna, vilket är orsaken till att golvfästena inte var tillräckliga och konstruktioner gick sönder. Leverantören av klädhängarna kommer att reparera de skadade produkterna, och vid behov leverera ersättande produkter.

De nuvarande klädhängarna, som nu fått korrekta fastsättningar, kan användas under de ersättande produkternas leveranstid.

Mera information ges av Pargas stads tekniska chef Jonas Nylund: jonas.nylund@pargas.fi / 050 428 3774

Läs mera om olyckan här.