Innehållspublicerare

null Olyckshändelse i Brava Lärcenter
06.09.2023

En olyckshändelse har inträffat i Brava Lärcenter tidigare idag. En klädhängare föll omkull, vilket orsakade att flera klädhängare föll i golvet. En person har besökt skolhälsovården som en följd av händelsen. Arbetarskyddet har kopplats in.

Området har avspärrats. Klädhängarna i fråga kommer att ses över och säkras under kvällen.

För att informera våra elever och vårdnadshavare om händelsen har vi även skickat ut ett Wilma-meddelande med relevant information.

Staden tar händelsen på största allvar och vi har påbörjat en teknisk utredning. Vi informerar mera då utredningen är gjord.

På frågor svarar utbildningschef Katriina Sulonen 050 375 3592, samt respektive skolas rektor.

På tekniska frågor svarar stadens tekniska chef Jonas Nylund tel 050 428 3774