Innehållspublicerare

null Röstningsresultaten från årets deltagande budgetering är klara - sex idéer kan bli verklighet!
28.04.2023

Omröstningsfasen avslutades söndagen den 23 april. Totalt 970 kommuninvånare röstade på förslagen, vilket staden anser vara ett mycket bra reslutat.

De sex idéer som fick flest röster i år är och som kan förverkligas är:

1. Akuta åtgärder för hundparken i Pargas

2. Landskaps”laavu” till Vepo utsiktsplats

3. Frisbeegolf i Korpo Verkanområdet

4. Hjärtstartare till färjestränderna

5. Förnya Houtskärs byanamnskyltar

6. Munkvikens badstrand (bänkarna och sopkärl)

 

Vad är deltagande budgetering?

Deltagande budgetering är ett sätt att involvera invånare i beslut om hur stadens resurser kan användas. Pargas stad har i år 2023 reserverat 50 000 € för förverkligande av invånarnas idéer via deltagande budgetering, som är ett av tyngdpunktsområdena i stadens nya strategi. Syftet är att lyssna på och inkludera invånarna i utvecklandet av samhället och öka det lokala engagemanget. Alla invånare (även deltidsboende) fick lämna in idéer under tiden 1-23.3.2023. Varje enskild idé skulle ha ett värde på minst 2 000 €. Pargas stad fick in 95 förslag, av vilka 15 gick vidare till omröstning. Omröstningsfasen pågick 6-23.4.2023.

Förslagen som lämnas in skulle stöda ett eller flera av stadens strategiska mål som är hållbar utveckling, starkare attraktivitet, bättre välmående och skapa tillsammans. Det är första gången som Pargas stad provar deltagande budgetering.

Här kan du bekanta dig med de alla 15 förslag som gick vidare till omröstning.

Här kan du läsa Pargas stads nya strategi.

 

Mera information:

Petra Palmroos - ekonomichef

petra.palmroos@pargas.fi